Aartsbroederschap der Heilige Familie.

Diverse malen werd op het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw op de bidprentjes geschreven dat de overledene lid was van het (aartsbroederschap) van de Heilige Familie. Vandaar dat ik wat dieper hierop inga.

Het broederschap van de Heilige Familie werd in 1844 in Luik door de Nederlander Henri Belletable (Venlo 1813 - Hoei 1855) gesticht met medewerking van de paters Redemptoristen. Hij was kapitein in het Belgische leger en had zich pas in 1837 tot het katholieke geloof bekeerd. Het doel was de ontkerstening van de huisgezinnen tegen te gaan (toen al) of zoals zij het zelf omschreven: De H. Familie moet in de parochies de aandacht voor en de toeleg op het innerlijk godsdienstig leven en het christelijk huisgezin levendig houden. De H. Familie werd al sinds de 17e eeuw vereerd en het broederschap werd een uitbreiding daarop.
In 1844 bracht hij dus in Luik voor het eerst zijn idee voor een nieuwe broederschap in praktijk. Hij organiseerde bijeenkomsten van twaalf (naar het voorbeeld van de apostelen) leken, meer bepaald werklieden die samen zouden bidden, terwijl ze dronkenschap en losbandigheid afzwoeren. In 1845 werd deze broederschap, mede dankzij de voorspraak van de redemptorist V. Dechamps (later kardinaal en aartsbisschop van Mechelen), door de Luikse bisschop Van Bommel officieel opgericht. In 1847 werd de broederschap bij pauselijk decreet van paus Pius IX verheven tot aartsbroederschap. Vooral dankzij de inspanningen van de redemptoristen kreeg de aartsbroederschap wereldwijd afdelingen en telde ze in 1894 400.000 leden, waarvan circa 100.000 in Nederland. In 1951 telde de aartsbroederschap 700.000 leden, waarvan circa 300.000 in Nederland. Daarna kende de broederschap alom een sterke neergang. In 1865 was er begonnen met een eigen tijdschrift Zondagsblad voor het katholiek Huisgezin. En natuurlijk werd met de Heilige Familie het gezin van Jezus Maria en Jozef bedoeld. Iedereen mocht en kon ook lid worden. In 1851 werd de eerste afdeling in Nederland opgericht. Op 16 december 1951 werd het 100 jarig feest in Den Bosch gevierd.

In 1938 werd voor de kerk van de H. Familie in Venlo een standbeeld van Belletable, stichter van de aartsbroederschap van de Heilige Familie, onthuld. Op de sokkel kun je het volgende lezen: Henri Belletable, geb. Venlo 8 april 1813, overl. Hoei 5 december 1855. Stichter van de Aartsbroederschap der H. Familie. Laten wij hun lot verbeteren door hen terug te brengen tot den godsdienst. En in het voorportaal van deze kerk zie je een gedenksteen waarop staat: Tot hulde en nagedachtenis van kapitein Henri Belletable den eeren en vromen Venlonaar stichter van de aartsbroederschap van de H. Familie is deze kerk gebouwd en aan de H. Familie toegewijd.

Vanwege de restricties die de Belgische wet hem oplegde was Belletable pas in 1848 in staat om te trouwen met Elisabeth Stassart, de vrouw met wie hij al sinds circa 1835 door het leven ging en bij wie hij op de dag van zijn huwelijk al twee kinderen had. Vermoedelijk is dit de reden geweest waarom nooit met een zaligverklaringsproces is begonnen, zijn cultus nooit verder is gegroeid en de Familiekerk niet in het bezit is van een echte relikwie van Belletable.

Je kunt niet spreken over een wereldwijde verspreiding van de verering van de H. Familie. Wel zijn er kerken in Duitsland (oa Berlijn, Hannover) en diverse kerken in Nederland (o.a Rotterdam, Amsterdam, Venlo, Den Bosch) en België (o.a. Gent, Antwerpen, Deurne). Maar de meest bekende kerk staat in Barcelona: de Sagrada Familia van Gaudi.

Ook in Ierland werd in 1868 een afdeling opgericht in de redemptoristen kerk van Limerick. In 1957 telde het broederschap 7172 mannen. Het doel van het broederschap was:
To make Families Holy.
To form Christlike Men and Boys. 
The Rules are Simple :

To attend the weekly meeting.
To receive Holy Communion monthly
To offer each morning the work of the day to the Holy Family.
To make a nightly examination of Conscience.

Natuurlijk werd er ook een blad uitgegeven met de passende naam Familieblad, met als ondertitel: Officieel orgaan van de Aartsbroederschap der H. Familie en Zondagsblad voor het katholiek huisgezin. Dit blad bestond nog tot 1969 en verdween met de 101ste jaargang.

Om terug naar de pagina te gaan waar je was, klik linksboven op terug.

bron: oa: http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?id=804