800 jaar Van Wersch
Losse Takken 1

LTH.1 Jacques van Weers trouwde Catharine Herwartz.

Uit dit huwelijk werd onder meer (?) geboren
     1: Joannes Petrus von Weerst gedoopt 2 september 1768. Volgt 2

LTH.2 Joannes Petrus von Weerst, gedoopt 2 september 1768, overleden Wijlre 1 juli 1818, trouwde Wijlre 29 januari 1797 
Maria Catharina Olischlegers, geboren Margraten, 1 april 1765, dochter van Simon Olislagers en Catharine Aussems, overleden Bemelen 3 februari 1806

Uit dit huwelijk werd onder meer (?) geboren

     1. Anna Maria van Weerts (van Weersch) gedoopt Margraten 11 december 1797, overleden Margraten 
         15 november 1872. 
         Zij woonde in Rooth, Margraten. Haar overlijden werd door haar broer Simon gedaan 
         omdat Anna ongehuwd was. Anna stond zonder beroep vermeld.
     2. Jacobus van Wers, gedoopt Margraten 20 maart 1801, Volgt 3.
     3: Simon van Weersch, gedoopt Margraten 1 augustus 1799, Volgt 3a.
     4: Maria  Catharina van Weers, gedoopt Margraten 16 augustus 1803 
     5: Catharina van Weersch, gedoopt Margraten ca 1805, overleden Margraten 26 maart 1863, geen beroep, 
         De aangifte van haar overlijden werd gedaan door haar neef Pieter van Weersch, oud 30 jaar, 
         dienstknecht in Margraten. Dat is de zoon van Simon x Dobbelsteijn. Waarschijnlijk was zij ongehuwd.

LTH.3 Johannes Jacobus van Wers, zoon van 2, geboren Margraten, 20 maart 1801, overleden Berg en Terblijt 11 december 1871 (70 jaar oud), trouwde Bemelen 16 november 1826 Ida Leesens (Leezens), geboren Bemelen 15 september 1788, overleden Cadier en Keer 17 april 1850, 61 jaar oud,  dochter van Nicolaas Leesens en Barbara Caalen

Zijn achternaam komt in verschillende vormen voor: Van Waersch, Van Weers, Van Weersch, Van Weerts en Van Wiersch..
1820: Bij de Nationale Militie stond hij omschreven als een man die 1 el, 7 palmen, 7 duim groot was..Dus 1,77 groot. Hij had een ovaal aangezicht, bruine ogen, brede neus, dikke mond, brede kin en kon niet schrijven.

Uit dit huwelijk werd in Bemelen gedoopt

     1. Maria Barbara van Weers ( Van Waersch), gedoopt Bemelen 22 november 1827, S: Barbara Caelen en 
         Simon van Weers, overleden Berg en Terblijt 2 april 1902, 74 jaar oud, ongehuwd 
     2. Nicolaas van Weers (van Weersch) , gedoopt /geboren Bemelen 18 juli 1830, Volgt 4.
     3. Joannes Petrus van Wersch, geboren Bemelen 14 februari 1833, overleden 14 februari 1833
         Hij werd om 6 uur ’s ochtends geboren en overleed de zelfde dag om 10 uur ’s ochtends. Vader ging 
         dus die dag twee keer naar het gemeentehuis.

LTH.3a. Simon van Weersch, zoon van 2, geboren Margraten 1 augustus 1799, overleden Margraten 23 januari 1879, dienstknecht, dagloner, wonend in Heer, later Margraten en stierf in Margraten in huis nummer 123, trouwde Berg en Terblijt 2 november 1827 Catharina Dobbelsteijn (Dobbelsteen, Dobbelstein) geboren Berg en Terblijt 15 juni 1788, overleden Margraten 29 oktober 1845, dienstmeid, dochter van Joannes en Maria Stassen.

1827: Bij zijn huwelijk was hij dienstknecht, 28 jaar en zijn vrouw was 39 jaar en dienstmeid. Zij woonde in Heer en Keer. Hij in Margraten. Zij tekende de akte. Hij kon niet schrijven.
Bij zijn huwelijk kon Simon niet de overliidensakte van zijn moeder overleggen. Er werd dus een Akte van kennelijkheid wegens behoefte opgemaakt. Hierin zei Simon dat de reden was dat hij haar naam niet kon terugvinden in de registers van Margraten.  Hij zei ook dat hij op de dag van haar sterven hij bij haar in huis was. Een viertal getuigen verklaarden dat Simon de zoon was van Jean Pierre en Catharina Olislagers. En ook dat beiden op het Rooth onder Margraten gestorven waren. In deze akte stond ook dat Simon landbouwer was in Berg onder Meerssen en Catharina woonde in Keer onder Maastricht.
Er werd ook een document opgemaakt dat Catharina Dobbelsteen, jonge Dogter, Dienstmeid, woonagtig te Heer & Keer tot de Behoeftige Klasse behoort … en niet in staat is de kosten benoodigt voor der zegels tot het aangaan van haar geprojecteerd Huwelijk te kunnen bekostigen. Afgegeven 1 october 1827.Een zelfde document werd op 5 oktober 1827 voor Simon opgemaakt.
1828: Hun eerst geborene overleed een maand later. Vader was dienstknegt en 29 jaar. Zij woonden in Heer en Keer.
1829: Bj de geboorte van hun tweede kind, Anna, is vader dienstknegt en 30 jaar. Zij woonden in Heer en Keer (bij Berg en Terblijt) en hij kon nog steeds niet schrijven.
1833: Zij verhuisden naar Margraten waar Johan Pieter werd geboren. Vader was dienstknegt. Zij woonden nu in  Rooth, Margraten op huisnummer 23 
1872: Simon deed de aangifte van het overlijden van zijn zus Anna. Hij was kuiper van beroep, dus op zijn 73ste werkte hij nog steeds. 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 oktober 1828, overleden Berg en Terblijt 
        12 november 1828 
     2. Anna Maria van Weersch, geboren Berg en Terblijt 30 oktober 1829, overleden Cadier en Keer 23 juni 
         1902, 73 jaar, overleden in haar woning langs de steenweg, wijk Keer, nummer 6, trouwde Margraten 23 juni 
         1848 Johannes Arnoldus Franssen, geboren 26 november 1816, overleden Margraten 24 december 1883, 
         dagloner,  landbouwer en schrijnwerker, zoon van Leonard Franssen, landbouwer en Helena Geelen. 
         Bij hun huwelijk was zij 19 en hij 31 jaar oud. Zij kregen twaalf kinderen. Bij de geboorte van de 
         diverse kinderen, heeft de moeder afwisselende namen: dan heet zij: Maria Anna, Maria Elisabeth of 
         Maria Catharina. Het is wel steeds dezelfde vrouw. Bij het overlijden van haar man Johannes Arnoldus 
         wordt zij Anna Maria genoemd. Hij was zijn hele leven schrijnwerker.
     3. Johannes Pieter (ook wel Pieter van Weersch) van Weersch (van Weers), geboren Rooth, Margraten 
         22 februari 1833, Volgt 4a. 

LTH.4. Nicolaus van Weers (van Weersch), zoon van 3, gedoopt /geboren Bemelen 18 juli 1830, S: Godefridus Schevers, Anna Maria van Weers en Nicolas Leesens. Dienstknecht bij zijn huwelijk, dagloner bij de geboorte van zijn zoon Jacobus, geboren Bemelen 18 april 1830, overleden Berg en Terblijt 3 december 1888, trouwt Berg en Terblijt 4 april 1861 Anna Maria Gelders, geboren Schin op Geul 21 september 1830, overleden Berg en Terblijt 24 april 1906, 75 jaar, dochter van Joannes Peter Gelders en Maria Catharina Erren.

In de huwelijksakte staat Nicolaas met achternaam Van Weersch, maar zelf ondertekende hij zijn trouwakte, en de doopakten van zijn kinderen, met N. van Weers.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Jacobus Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 januari 1862, overleden Berg en Terblijt 
         14 januari 1890, 
     2: Johannes Hubertus Michael van Weersch, geboren 19 maart 1864, Volgt 5.
     3: Johannes Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 27 september 1866, overleden Berg en Terblijt 19 
         januari 1871, 4 jaar oud.
     4: Pieter Hubertus Simonis van Weers, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, Volgt  5a.
     5: Maria Hubertina van Weers (van Weersch in de huwelijksakte), geboren Berg en Terblijt 13 oktober 1870, 
         overleden Berg en Terblijt 3 oktober 1951, trouwde , trouwde Berg en Terblijt 7 april 1904 Willem Hubert 
         Leveau. geboren Cadier en Keer 4 juni 1865, overleden Berg en Terblijt 9 januari 1959, zoon van Christiaan 
         Leveau en Maria Elisabeth Meertens. 
         Zij was lid van de Derde orde van St. Franciscus en overleed ook op zijn feestdag. Zij hadden 
         kinderen. 

LTH.4a. Johannes Pieter van Weersch, zoon van 3a, ook wel Pieter van Weersch of van Weers, geboren Rooth, Margraten 22 februari 1833, dagloner, landbouwer (bij de geboorte van zijn zoon Hubertus Johannes in 1883 en bij het huwelijk van zijn dochter Anna), ook dienstknecht, overleden Schin op Geul 7 april 1912, 79 jaar oud, trouwde  Bemelen 11 november 1859 (Jo)Anna Margaretha Peerboom, huishoudster, geboren Gulpen 14 maart 1838, overleden Margraten 26 januari 1885, dochter van Egidius Peerboom en Anna Elisabeth Schoenaerts. 

Johannes Petrus ondertekende zelf alle geboorteakten met J P van Weersch. Dat hij kon schrijven was toendertijd uitzonderlijk. 
1860: Bij de geboorte van hun eerste kind schref de ambtenaar in de akte: Joannes van Weersch, dienstknecht, 28 jaar, Rooth
1862: Bij de geboorte van hun tweede kind schreef de ambtenaar Joannes Petrus Van Weersch, 30 jaar, dagloner in Rooth. Vader tekende zelf de geboorteakte met J P Van Weersch (geen puntjes).
1863: Bij de aangifte van overlijden van zijn tante Catharina van Weersch (26 maart 1863) was hij 30 jaar en dienstknecht.
1871: Bij de aangifte van de geboorte van hun zoon Petrus Mathias in 1871 stond op de akte dat vader Petrus Mathias Van Weersch heette, dagloner en 38 jaar,getrouwd met Anne Marie Peerboom.
1879: Toen hun dochter Anna Margaretha geboren werd, woonde de familie in Rooth woonhuis nummer 3.
1909: Hij woonde bij zijn dochter Maria Elisabeth die met Gillis in de Braek getrouwd was.
1910: Op 22 april 1910 verhuisde hij naar Schin op Geul waar hij bijna twee jaar later overleed.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 19 september 1860, overleden  Eijsden 16 december 
        1899, dienstmeid, trouwde Eijsden 16 november 1883 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, 
        zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs 
         Twee jaar na haar dood trouwde Lodewijk met haar jongere zus Anna Margaretha, nummer 9.
         Lodewijk kreeg vrijstelling van de Nationale Militie omdat hij de eenige wettige zoon was. Hij was bij 
        zijn huwelijk mandenmaker van beroep en Maria dienstmeisje  Maria tekende de huwelijksakte met 
         C van Weerhs, terwijl haar vader met Van Weersch tekende. Lodewijk tekende met L Reintjens.
              Uit dit huwelijk werden negent kinderen geboren
     2: Maria Elisabetha van Weersch, geboren Margraten 2 december 1862, overleden Gulpen 18 maart 1944, 81 
        jaar, trouwde 28 april 1894 Egidius Hubertus In de Braek, geboren Margraten 15 november 1866, overleden 
        Gronsveld 22 maart 1938, 61 jaar, zoon van Egidius In de Braek en  Maria Barbara Geelen.
        In de huwelijksakte staat dat zij sinds 6 maanden in  Margraten woonde en daarvoor in Roermond. Zij 
        was ruim 32 jaar en hij ruim 27. Beiden konden schrijven.
        In 1887 was zij dienstbode in Roermond bij de familie Laurent Janné, districts Veearts, Willem II singel 
        nummer 9. Enkle maanden later ging zij naar Maastricht om in 1894 vanuit Margraten weer terug te 
        komen.
                Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren
     3: Maria Hubertina van Weersch, geboren Margraten 17 januari 1865, overleden St. Geertruid 19 januari 1930, 
        trouwde Margraten 7 september 1888 Willem Joseph (Josef) Nelissen, geboren ca 1867, overleden Sint 
        Geertruid 14 maart 1934, 67 jaar, zoon van Petrus Nelissen en Maria Catharina Dobbelsteijn. 
       1888: Hij was bij zijn huwelijk dienstknecht in  Margraten en 21 jaar. Zij was bij het huwelijk 23 jaar. 
               Voor het huwelijk werd geboren
               a: Joseph Hubertus van Wersch, geboren Rooth, Margraten 8 september 1886. Bij de aangifte werd de 
                  vader als onbekend opgevoerd. Vreemd genoeg werd de moeder Maria Elisabeth genoemd, ipv Maria 
                  Hubertina. Zij was 21 jaar. De aangifte werd door haar vader Johannes Petrus gedaan. Twee jaar later 
                 trouwde zij en haar man echtte haar kind.In de huwelijksakte  (7 september 1888) staat dan ook:
                  voorts verklaarden de comparaten Bruidegom en Bruid te erkennen een kind van het mannelijk 
                  geslacht, geboren te Margraten den achtsten september 1886, hetwelk in de geboorteregisters 
                  aldaar is ingeschreven met de voornamen Joseph Hubertus blijkens extract van geboorte hierbij 
                  voorgelegd.
                 Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren
     4: Maria Hubertina van Weersch, geboren Margraten 2 november 1867, overleden St. Geertruid 7 november 
        1952, trouwde St. Geertuid 14 oktober 1897 Joannes Hubertus Pitti, geboren St. Geertruid 8 november 1871. 
        Bij hun huwelijk was hij landbouwer, zoon van Pieter Pitti en Maria Elisabeth Martinsen
                  Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren.
     5. dood geboren jongentje Margraten 3 januari 1870 
     6: Peter Mathias van Weersch, geboren Margraten 26 maart 1871, volgt 5b.
     7: Joannes Hubertus van Weersch, geboren Margraten 17 oktober 1873. Volgt 5c.
     8: Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 12 juli 1876, overleden ziekenhuis Maastricht 23 juli 1950, 
        trouwde Joannes Hubertus Kempener, al overleden voor 1950.
                  Zij kregen een zoon 
     9: Anna Margaretha van Weersch, geboren Margraten 25 juni 1879, doop 29 juni 1879, overleden Eijsden 26 
        januari 1963, trouwde Eijsden 8 maart 1901 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, overleden 30 
        augustus 1947, mandenmaker, zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs. Zij is dan 21 jaar en hij 42.
        Op haar grafsteen staat dat zij op 29 juni 1878 geboren werd. Moet dus 1879 zijn.
        Lodewijk Reintjens was eerder getrouwd geweest met haar oudste zus Maria Catharina van Weersch. 
        Zij overleed in 1899 en Leonard trouwde in 1901 met haar zus. Voor dit huwelijk kregen zij dispensatie, 
        volgens Burgerlijk Wetboek artikel 88 lid 1, van Koningin Wilhelmina via de 
        secretaris-generaaldepartement van Justitie.
               Uit het huwelijk werd minstens een kind geboren
     10: Hubertus Johannes van Weersch, geboren Rooth, Margraten 19 januari 1883, overleden Meerssen (B) 
        12 december 1957, ongehuwd.

LTH.5. Joannes Hubertus Michael, van Weersch (Michiel), zoon van 4, geboren Berg en Terblijt 19 maart 1864, overleden Maastricht Ziekenhuis 15 maart 1953, dagloner, dienstknecht, trouwt Berg en Terblijt 14 april 1898 Anna Catharina Knoopen (Knopen), geboren Geulle 8 oktober 1872, overleden Berg en Terblijt 25 oktober 1939, 67 jaar, dochter van Hubertus Theodorus en Anna Huntjens. Opvallend bij de geboorte van dochter Maria Ida Louisa is dat de ambtenaar als moeder Antoinette Cnobben noteerde.

1888: In dit jaar overleed zijn vader. Michiel ondertekende de overlijdenakte van zijn vader met M. van Weersch. Op de overlijdenakte van zijn broer Jacob in 1890 stond Michiel vermeld als Michael van Weers, maar weer ondertekende hij met J.M. van Weersch.
1898. Bij zijn huwelijk was Michiel dagloner. Hij trouwde met Anna Knopen die al een zoon had. Dat was Alexander Knopen die in Geulle op 23 juli 1891 geboren was. Anna Knopen was toen 19 jaar oud en dienstmeid. Bij haar huwelijk was zij 25. Dus Alexander was 6 jaar oud. In de huwelijkakte van Michael en Anna Knopen werd Alexander erkend als zijn kind. Zij woonden in Berg, gemeente Berg en Terblijt. 
Op 31 augustus 1934 liet Alexander zich inschrijven in Maastricht. Hij kwam uit Canne (B). Hij opende op 15 september 1934 in de Brusselschestraat 23 in Maastricht een café.sept 1934  Volgens het bevolkingsregister van Maastricht was hij decorschilder/caféhouder. Op 13 april 1935 vertrok hij met zjn vrouw Elisabeth Mullender (geboren Gemmenich 2 januari 1899) naar Canne in België. Het café werd overgenomen door Brammertz waarna in 1936 er een Delicatessenzaak in kwam van Antonius Nijst die al op nummer 22 zat. Enkele maanden later werd het weer een café van Wubbels, april 1937, sigarenmagazijn van Peter Maris, nov 1937: café. In ieder geval wisselde het in korte tijd vele malen van eigenaar, uitbater. 
1899/1901: Hij was werkman/dagloner en zij woonden in Berg, gemeente Berg en Terblijt. Hij tekende de geboortenakte van zoon en dochter met M van Weers, zonder puntjes.
1905: Bij de geboorte van hun dochter Maria was hij dienstknecht. Moeder was volgens de ambtenaar Antoinette Cnobben
1907: Bij de geboorte van Maria is vader landbouwer Op de naam index in de aktes schreef de ambtenaar van Wersch, terwijl in de akte van Weers staat. Moeder is Catharina Knobben.
1909: geboorte akte Joseph, vader is dienstknecht, Moeder Anna Catharina Knoppen
1912: geboorte Joannes,  vader is landbouwer, moeder Catharina Knoppen De ambt schreef in de geboorteakte Van Weers, dus de van met een hoofdletter
1932: Bij het huwelijk van zijn dochter was hij los arbeider
Pa tekende steeds alles aktes met M van Weers
1953: In het overlijdensbericht in de krant staat hij als Michiel van Weers en 89 jaar oud. Op zijn bidprentje staat hij ook met de achternaam van Weers. Hij was Lid van de H. Familie en Lid van de aarts-broederschap van het Heilig Hart. 

Uit dit huwelijk werden in Berg en Terblijt geboren
     1: Joannes Theodorus Hubertus van Weers, geboren 14 januari 1899, volgt 6.
     2: Maria Anna Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 29 november 1901, overleden Ziekenhuis Brunssum 
         2 oktober 1965, 64 jaar oud, 
         trouwde 1:  Berg en Terblijt 6 oktober 1932 Hubert Louis Jennekens, geboren Valkenburg 29 augustus 1901, 
         electricien,, overleden Valkenburg 21 februari 1933, zoon van Alexander Hubert Mathijs Jennekens 
         Bij zijn overlijden stond in de krant dat hij overleden is 
         na een slepende ziekte. Hij was oud-rechtsback van de voetclub Valkenburg. Onder de voetballers was hij 
         een graag geziene speler (schrijnwerker bij geboorte van zijn zoon 
         en hotelhouder in Valkenburg bij overlijden van zijn zoon) en  Maria Hubertina Pluijmen. 
         trouwde 2: Frans Mikolic, overleden na langdurige ziekte Brunssum 19 september 1981. 
         1901: Op haar  geboorteakte wordt haar vader Van Weers genoemd, dus de Van met een hoofdletter. 
         ca 1920: Bevolkingsregiser Maastricht. Zij was begin 20tiger jaren dienstmeid in Maastricht bij Abenflüg 
         en woonde Bergerstraat 14/Scharnerweg 38. Zij vertrok uit Maastricht naar Berg en Terblijt, naar de 
         Ambtstraat, 
         1921: Op 1 januari 1921 stond zij te boek als van Weersch.
         1953: In de overlijdens advertentie van haar vader wordt zij niet met naam genoemd. Wel haar man: Er 
         staat Frans Mikolic-van Weers, dan Louise van Weers (ongehuwde zus nummer 3) en dan Jos. 
         Jennekens-van Weers (zus nummer 4) en kinderen. Allen wonend in Brunssum
         1965: haar overlijden: Weduwnaar Mikolic woont Rumpenerstraat 37 G, Brunssum. Zij hadden een 
          taxibedrijf. 
         1981: overlijden Frans Mikolic. Hij trouwde na de dood van Maria van Weers (1965) met Veronika 
         Amalia Kolar 
         Frans verzorgde 45 jaar lang het ziekenvervoer. Hij woonde Rumpenerstraat 69, Brunssum
     3: Maria Ida Louisa, geboren 22 april 1905,
     4: Maria Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 15 maart 1907, mede getuige was Willem Leveau, 42 
         jaar,  landbouwer in Berg en Terblijt, (die was getrouwd met de zus van haar vader), overleden Brunssum 5 juni 
         1979, trouwde Berg en Terblijt 6 oktober 1938 Ludovicus Hubertus Jozef Jennekens geboren 15 januari 1907, 
        overleden Brunssum 4 oktober 1985, zoon van Renier Hubert Louis Jennekens (Schrijnwerker) en Anna Maria 
        Hubertina Deckers
         In de Limburger Koerier van 26 september 1938 staat een ondertrouw advertentie: H. van Weers 
         (Schansweg 11 Berg en Terblijt) zal trouwen met J. Jennekens (Oranjelaan 8, Valkenburg). 
         Toekomstig adres: Hotel l’Orteye, Brunssum. Huwelijksvoltrekking in de kerk te Berg en Terblijt 
          op 12 oktober 1938.
                    Uit it huwelijk werden vier kinderen geboren
     5: Joseph Wilhelmus van Weers, geboren 25 september 1909, Volgt 6a.
     6: Maria Hubertina, geboren 15 maart 1911, wrsch overleden voor 1953
     7: Joannes Petrus, geboren 3 december 1912, Volgt 6b.
     8: Anna Maria van Weers, geboren 1 augustus 1917, plots overleden Maastricht 13 december 1990, trouwde 
         Jan Jozef Hubertus Roijen (Royen), overleden april 1970.
         Zij woonden Heukelstraat 18 in Amby.

LTH.5a.Pieter Hubertus Simonis van Weers, zoon van 4, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, (bij zijn huwelijk was hij marechaussee in Venlo en kreeg hij toestemming voor zijn huwelijk van de majoor commandant van de tweede divisie 3 september 189222 december 1894Koninklijke Marechaussee, overleden Roermond 1 december 1902, 34 jaar oud, brigadier-titulair, trouwde Echt 2 september 1895 Maria Godefrieda Wolfs, geboren Echt 7 mei 1869, overleden Melick en Herkenbosch 28 november 1938, 69 jaar oud, dochter van Joannes Hubertus Wolfs (zadelmaker) en Maria Catharina Scheeren.

1896: Bij de geboorte van zijn dochter Maria was hij marechaussee
1902: Bij Anna in oktober 1902 was hij brigadier van de marechaussee. 
1902:Hij kwam op 23 april 1892 in dienst en ging 1 december 1902 uit dienst van de Marechaussee want toen overleed hij, slechts 34 jaar oud en 10 jaar als marechaussee gewerkt. Hij overleed omdat hij bij het redden van iemand uit het water, zelf verdronk.

1904

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Maria Hubertina Catharina (Mary) van Weers, geboren Horst 8 juli 1896, overleden Brunssum 24 maart 1970, 
        trouwde Den Haag 6 oktober 1926 Wieger van Dam, geboren Kortezwaag, gemeente Opsterland 3 juni 1894,hij 
        was 32 toen hij trouwde en mijningenieur, geboren in Kortezwaag, gemeente Opsterland, maar hij woonde in 
        Terwinselen, gemeente Schaesberg in Limburg, zoon van Hepke van Dam en Rigtsje Veenland, overleden 
       Interneringskamp Muntok (op Banka) 51 jaar oud, 13 augustus 1945. Zijn vrouw was ziek en verbleef in 
       Palembang. 
        1919: Zijkwam in maart 1919 ( zij was 23 jaar) als kinderjuffrouw bij Weber in de C.Speelmanstraat 45, 
       vanuit Brunssum naar Den Haag en vertrok 1926 vanuit Den Haag naar Schaesberg waar zij haar man 
         ontmoette. 
        1921: Op 17 juni 1921  deed hij zijn candidaats examen aan de Technische Hoogeschool in Den Haag
        1927: Hij was benoemd tot ingenieur 3e klasse bij de dienst van de mijnbouw. Daardoor werd hij, en dus 
        ook zijn vrouw, aangewezen om naar Indië te vertrekken.
        1930: In het Bevolkingsregister van Den Haag staat dat zij eerst RK was en later werd dat 
        doorgekrast.
        1931: Hij werd overgeplaatst van de Poeloe Laoetsteenkoolmijnen naar de Oembilinsteenkoolmijnen.
        1934: Wieger en zijn vrouw mochten voor acht maanden naar Nederland vanwege zijn zesjarige dienst in 
        Indië. Hij was werkzaam bij de Oembilinsteenkolenmijnen. 
         1937: Wieger werd benoemd van ingenieur 2e klasse tot ingenieur bij de dienst van de mijnbouw in Indië
        1939: In maart 1939 werd aan hem binnenlands verlof in Indië verleend van een maand wegens ziekte. 
        Deze  tijd moest hij doorbrengen in Bandoeng, Na zijn ziekte werd hij van het hoofdkantoor in Bandoeng, 
        overgeplaatst naar de Boekit Asammijnen.
        1940: Hij werd benoemd tot lid van de plaatselijke raad van de onderafdeling Lematang Ilir. Hij was 
        ingenieur bij de Boekit Asam mijnen in Tandjoeng Enim.
         1942: Het overlijden van de trweede man van haar moeder: zij wonen  Tandjoeng-Enim (Nederlandsch 
         Oost Indië.)
    2. Margaretha Walburga Godefrieda van Weers, geboren Horst 5 oktober 1897, ongehuwd overleden Brunssum 
         21 februari 1972 
         Als 20 jarige ging zij op 4 december 1917 vanuit Brunssum naar Den Haag. Daar was zij dienstbode bij
         Roosmalen. Vijf maanden later ging zij terug naar Brunssum om weer vijf maanden later (september 1918) 
         terug naar Den Haag te gaan als dienstbode bij Van de Brandhof. In juli 1919 vertrok zij weer voor 
         Brunssum. 
         Op de kaart van het Bevolkingsregister Den Haag staat dat zij naar Rumpen ging, Staatsmijn Hendrik. A
         Augustus 1920 vertrok zij weer voor Den Haag waar zij nu (zij was 22 jaar) kinderjuffrouw was bij De 
         Bruyne. Zes maanden later terug naar Brunssum. Blijkbaar kon zij geen werk vinden want zij vertrok naar 
         Nijmegen. 
         Ook dat lukte niet echt want in december 1922 ging zij weer naar Den Haag, naar dezelfde familie waar zij 
         al eerder kinderjuffrouw was. De familie De Bruyne woonde inmiddels aan de Regentesselaan 74. Daar 
         bleef zij twee jaar om in januari 1925 naar Amsterdam te vertrekken. (zij was nu 26 jaar). In november 
         1925 vertrok zij weer vanuit Amsterdam naar Brunssum. Zij was huishoudster aan de Amstel 226 
 

Het Vaderland 5 oktober 1922
 Het Vaderland 5 oktober 1922

         Ook zij zal wellicht een ontmoeting met de Haagse Tak van Van Weers gehad hebben.
     3. Hubertina Christina Simonete (Bertha) van Weers geboren Gennep 27 juni 1899, overleden Brunssum 8 maart 
        1987 trouwde Brunssum 23 november 1928 1: Albert Michael van Zandvoort, geboren Groesbeek 8 mei 1902, 
         overleden Heerlen 2 april 1932, 29 jaar oud, trouwde 2: Alfons Peeters
     4. Pieter Hubertus Johannes Jozef van Weers, geboren Gennep 11 september 1900, volgt 6c. 
     5. Anna Maria Augusta van Weers, geboren Roermond 7 oktober 1902, overleden Brunssum 30 mei 1987, trouwde 
        Giel Derrez, geboren Gulpen 17 maart 1903, overleden Brunssum 22 december 1986, 
                   Uit dit huwelijk werd een kind geboren

LTH.5b. Peter Mathias van Weersch, zoon van 4a, geboren Margraten 26 maart 1871, straatbelegger (=stratenmaker, ten tijde van het huwelijk van zijn dochters Anna en Josephina was hij tuinier), overleden Vaals 7 februari 1935, trouwde 11 oktober 1894 Maria Hubertina Vaassen (Vaashen, Faassen), geboren Vaals 24 maart 1871, overleden Vaals 24 december 1934, dochter van Jozef Vaassen en Maria Hubertina Nicolaije 

1907: overlijden dochter Philomena. De ambtenaar schreef Peter van Weersch, Landbouwer, 36 jaar, moeder: Hubertina Vassen. Pa tekende de akte met p van Weersch
1908: doodgeboren kind: De ambtenaar schreef Petrus van Weersch, 36 jaar, landbouwer en Hubertina Vaassen. Pa tekende de akte met P van Wersch
1922: Overlijden dochter Maria. Pa is dagloner.
1935: Zijn overlijdensakte: hij was tuinman, woonde in Vaals, zijn weduwe heette Faassen volgens de ambtenaar

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Pieter Hubert van Weersch, geboren Schin op Geul 7 maart 1896, volgt 6d. 
     2. Johan Hubert van Weersch, geboren Schin op Geul 17 april 1897, volgt 6e.
     3. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Schin op Geul, 2 februari 1899, ongehuwd overleden Vaals
        4 december 1922
     4. Anna Hubertina van Weersch, geboren Valkenburg 15 februari 1901, overleden Kelmis ( = La Calamine) 14 
         maart 1977 trouwde Antoon Ludwig Renardy, trouwde Vaals 23 april 1925, geboren Wittem ca 1859, 
        landbouwer, wonend in Gemmenich, zoon van Jan Joseph Renardy en Maria Isabella Vliex.
     5. Josephina Maria van Weersch, geboren Vaals 16 november 1902, overleden Vaals 23 maart 1983, trouwde 
        Vaals 23 april 1925 (op dezelfde dag als haar zus Anna) Jan Willem Hubert Pelzer, geboren Vaals 14 februari 
        1894, mijnwerker,  overleden Vaals 21 juli 1988, zoon van Jan Willem Hubert Pelzer en Maria Elisabeth Baggen.
     6. Philomena Hubertina van Weersch, geboren Vaals 21 november 1905, overleden 1 augustus 1937. Tweeling met 
         nr 7.
     7. Christina Hubertina van Weersch,  geboren Vaals 22 oktober 1905, overleden Vaals 9 augustus 1991, 
         trouwde Vaals 25 juni 1939 Jean Hubert Mommer, geboren Gemmenich (B) 22 november 1910, overleden Vaals 
         12 juni 1980, zoon van Jean Lambert Mommer en Maria Aussems, 
         Bij huwelijk was hij smid in Vaals.

LTH.5c. Joannes Hubertus (Sjang= Jan), van Weersch, zoon van 4a, geboren Margraten 17 oktober 1873, overleden Schin op Geul 24 mei 1948, trouwde Schin op Geul 20 juni 1907 Josephina Rosalie (Rosa) Paffen , geboren Schimmert 29 april 1880, overleden Schin op Geul 1 december 1947, dochter van Willem Joseph Paffen en Maria Hubertina Lahaije. 

Zij hadden een pension aan het Kerkplein in Schin op Geul. Dat werd overgenomen en verplaatst door hun zoon Piet (nummer 3). Van Piet ging het naar diens zoon Jan, getrouwd met Annie Dirks. Daarna ging het over naar de broer van Jan > Ger. Momenteel (2010) is het in bezit van hun zus Mieke die met Zef Schlenter trouwde.
In 1947 vierden Jan en Rosa hun 40 jarige trouwfeest. 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Maria Hubertina (Tiny) van Weersch, geboren 9 september 1908, overleden Heerlen ziekenhuis 11 juli 1994, 
        trouwde Henricus Antonius Frijns (Harrie) Frijns geboren 7 oktober 1907, overleden Schin op Geul 27 september 
        1983 
              Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
     2. Maria Elisabeth (Lies) Van Weersch, geboren Schin op Geul 1 oktober 1909, overleden Heerlens ziekenhuis 
         1 september 1953, trouwde Schin op Geul 3 mei 1934  Jan Leonard Francis (Lei) Ackermans, geboren 14 
         februari 1904,  overleden Hulsberg 10 maart 1993, 89 jaar oud. 
        Na de dood van zijn 1e vrouw trouwde hij voor de tweede maal. Nu met  Bertha Beaumont, die ook voor 
        hem overleed.
                Uit het eerste  huwelijk werden zes kinderen geboren
     3. Pieter Joseph Maria (Piet) van Weersch, geboren Schin op Geul 25 september 1910, Volgt 6f. 
     4. Jozef (Sef) van Weersch, geboren 10 november 1911, Volgt 6g.
     5. Maria Josephina Christina Van Weersch, geboren ca eind 1912, overleden Schin op Geul 23 maart 1914, 
         15 maanden oud. 
     6. Sjeng (Jan) van Weersch, geboren 27 december 1913,Volgt 6h. 
     7. Jozefina Maria (Mia) van Weersch, trouwde Valkenburg-Houthem Aloys Cornelis (Ally) Vliegen geboren Sawah 
         Loentoe (Ind) 18 september 1916, overleden Broekhem 22 september 1996
                Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Twee ervan José en Marlies hebben het hotel Mimosa in 
               Valkenburg.

1960

LTH.6. Joannes Theodorus Hubertus (Hubert) van Weers, zoon van 5, geboren Berg en Terblijt 14 januari 1899, overleden Berg en Terblijt 13 november 1986, trouwt 18 oktober 1928 Hubertina Joanna Maria (Toetie) Bergsteijn, geboren Houthem 28 mei 1906, overleden Geulhem 9 juli 1982, dochter van Hendrik Julianus Bergsteijn en Maria Sophia Virginie van Lijf.

1928: Bij zijn huwelijk in 1928 was hij chauffeur. Zijn schoonouders hadden een restaurant Klein Zwitserland in Geulhem waarbij zij een souvenirwinkel bij bouwden. Dit werd later door Hub overgenomen. Het restaurant verdween en de winkel bleef tot begin 1970 bestaan. Zij gaven tussen 1950 en ca 1970 ook ansichtkaarten uit met Geulhem als thema. De uitgever was in meeste gevallen Van Weers en soms Van Weers Bergsteijn.
1945 -1946: Na de oorlog was hij tien maanden waarnemend burgemeester van Geulhem.
1950: In de telefoongids van Valkenburg van 1950 is Hub de enige Van Weers (maar ook Van Wersch of Van Weersch) die daar genoemd staat. Hij staat er in als J.Th. H van Weers, chef vervoer de Valk. Het gezin woonde Geulem 179 in Berg en Terblijt. Zijn telefoonnummer was K 4406 -2590. Zestien jaar later, stond in het blad Land van Valkenburg van 7 jan 1966 dat Hubert van Weers zijn 40jarig dienstjubileum bij Touringcarbedrijf De Valk vierde. 
1966: In het Limburgs Dagblad van 24 januari 1966 staat dat hij een gouden medaille van Oranje Nassau  kreeg, niet alleen voor zijn veertigjarig jubileum, maar ook voor zijn vele activiteiten die hij voor de Gemeente Berg en Terblijt ontplooid heeft.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Maria Theresia Virginie van Weers, geboren Berg en Terblijt 5 augustus 1929, overleden Margraten 
        15 februari 2016, trouwt Joseph  Hubertus Vleugels, geboren
        Margraten 16 november 1928, overleden Margraten 15 juli 1993
             Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren
     2: Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers,Volgt 7.
     3: Maria Hubertina Johannes van Weers trouwt Paulus Petrus Cornelis Smeets
             Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren
     4: Bertha Louise Josepha van Weers, geboren Berg en Terblijt 31 januari 1937, overleden Berg en Terblijt 29 juli 
        1937
     5: Hubertina Anna Catharina (Niki) van Weers, geboren Berg en Terblijt  trouwt Joseph Gerardus Gerlachus (Jef) 
        Pluijmen geboren Houthem 28 januari 1934, overleden Maastricht 2 september 1966
             Uit dit huwelijk werd een kind geboren
     6. Petrus Joannes Hubertus van Weers, volgt 7a.
     7: Joannes Cornelius Hubertus van Weers, Volgt 7b. 

LTH.6a.Joseph Wilhelmus van Weers, (Sjo van Weers), zoon van 5, geboren 25 september 1909, Het echtpaar had een sigarenzaakoverleden Nunhem 16 december 1982,  trouwde 1: Amstenrade 6 september 1937 Maria Gerarda Johanna van Uden, geboren Amstenrade 3 februari 1924, overleden Hoensbroek 19 oktober 1973, dochter van Marinus van Uden en Berdina van der Linde, trouwde 2: Nelly van der Pot

In 1950 stonden zij in het telefoonboek vermeld met een levensmiddelenbedrijf met telefoonnummer K. 4448 - 697
Limburgsch Dagblad februari 1946juli 1952
1953: In augustus 1953 werd er een verbouwing goedgekeurd van woonkamer tot sigarenwinkel. De begroting was fl. 1980,
Zij woonden altijd op de Amsteraderwegweg in Hoensbroek, alleen het nummer varieerde (84 /86 /  90). Dat kan ook aan de omnummering liggen.

Uit het eerste huwelijk werden geboren
     1: Dineke van Weers trouwde Hoensbroek M.J. Heikamp
             Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
     2: Annemie van Weers trouwde N.N. Hyszeler 
     3: Marijke van Weers trouwde J.C. Assendelft, overleden 4 september 1999
             Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

LTH.6b Johannes Petrus (Pierre) van Weers, zoon van 5, geboren Berg en Terblijt 3 december 1912, overleden Elsloo 5 Limburgsch Dagblad januari 1940februari 1969, eigenaar taxibedrijf, trouwde Anna Maria Hubertina Debets, geboren Wijlre 3 maart 1914,  overleden Urmond 20 oktober 2012, dochter van Jan Hubert Joseph Debets en Maria Agnes Bergmans.

1940: Pierre stond in januari 1940 als taxichauffeur op een klant te wachten toen hij door iemand uit Maastricht tegen zijn been werd aangereden. Na verloop van tijd werd er koudvuur in geconstateerd en moest zijn onderbeen afgezet worden. Hij woonde Schansweg 11, Berg en Terblijt. Toen bekend werd dat hij zijn rechteronderbeen gebroken/ gescheurd had, kreeg hij f. 10,- van de Uitgevers-mij Neerlandia. Diezelfde week brak iemand anders ook zijn rechteronderbeen en die ontving f. 20,- van deze maatschappij.....

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Michael Jozef (Michel) van Weers, Volgt 7c.
     2: Jozef Maria (Jef) van Weers, 
     3: Hubertus Augustinus (Huub) van Weers, trouwde Josefina Hendrica (Jose) Penders, 
     4: Hubertina Mathilda (Mieke) van Weers, schoonheidsspecialiste, trouwde Pierre Henri Gerard (Pierre) 
        Stakenborg, architect, 
             Uit dit huwelijk werd een kind geboren

LTH.6c. Pieter Hubertus Johannes Jozef`van Weers, zoon van 5a, geboren Gennep (in de kazerne van de marechaussee waar zijn vader werkte) 11 september 1900, plots overleden Welten/Heerlen 3 mei 1983, trouwde 1934 Anna Catharina Hundscheid geboren Heerlen 6 april 1908, overleden Maastricht 20 augustus 1991, dochter  van Willem Jozef Hundscheid en Helena Maria Beaujean

1934: Hij kwam als reiziger in september 1934 vanuit Brunssum naar Heerlen. Hij werkte bij de Staatsmijnen, bij Centraal Beheer, als bureaubeambte afd. Comptabiliteit en ging op 1 oktober 1965 als 65jarige met pensioen. Hij had 28 dienstjaren erop zitten. 
1955: Hij had in juli een bouwvergunning gekregen voor het bouwen van zijn huis aan de Valkenburgerweg 98 in Heerlen. Een bungalow. Hij woonde voorheen Pappersjans 8 Heerlen. Bouwkosten waren f. 30,000, de architect was M. van de Berg uit Hoensbroek. De tekening werd afgekeurd. In oktober van dit jaar kwam er een nieuwe tekening/ontwerp. Dat werd wel goedgekeurd.

Uit dit huwelijk werden geboren:
    1: Helena Maria Josephina van Weers
    2: Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria van Weers volgt 7d.

LTH.6d. Pieter Hubert van Weersch, zoon van 5b, geboren Schin op Geul 7 maart 1896, de krant van 1972overleden Heerlen 6 januari 1980, schilder, trouwde Vaals 24 augustus 1922 Elisabeth de Lamboij geboren Vaals 29 december 1898, overleden Heerlen 10 januari 1984, dochter van Johan Herman Hubert de Lamboij en Anna Hubertina Gertruid Delnaije.

1934: In 1935 gaf hij het overlijden van zijn vader aan. Hij was schilder en woonde in Heerlen.
1962: In 1962 was hij 40 jaar als schilder in dienst bij Goedmakers Schildersbedrijf in Heerlen. In de krant van 1 juni 1962 stond een artikeltje over hem vanwege zijn robijnen jubileum. Vanaf zijn 14e zat hij als in het schildersvak. Begonnen in Aken als rijtuigschilder, daarna vertrokken naar Simpelveld en vervolgens naar Heerlen.
1963: In 1963 kreeg hij met Koninginnedag een Eremedaille in Goud. 
1972: Hun 50 jarig huwelijk. 
1980: Pieter was overleden, 83 jaar oud. Zijn vrouw overleed in 1984.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Peter Mathias van Weersch, geboren Vaals 16 juli 1923, volgt 7e. 
     2. Pauline Hubertina Maria (Pauly /Paula) van Weersch, geboren Vaals 18 januari 1925, overleden 7 maart 2006, 
         was getrouwd met Gerardus Leonardus Joseph (Leo) Bremen, zoon van Lambert Bremen en 
         Anna Maria Sophia Horsch. Samen met Hein Mengelers, geboren Duitsland 28 februari 1915.overleden Brunssum 
        11 november 1999.Na de scheiding was Paula samen met Hein Mengelers (1915-1999)
        Hein werd op jonge leeftijd mijnwerker in Brunssum omdat zijn ouders en het gezin daar naar toe verhuisde. Met 
        zijn 51ste kon hij als mijnwerker met pensioen. 
        In 1973 stierf zijn eerste vrouw Mia Geurts. Later ging hij samenwonen met Paula van Weersch. Hij overleed 84 
        jaar oud aan silicose
        Pauly en Leo gingen in Schaesberg wonen waar zij ook nog in 1966 een “friture en ijsbedrijf” bedrijf 
        hadden in de Streeperstraat 19. 
    3: Anna Maria Theresia van Weersch trouwde Wim Bertholet, geboren Heerlen 3 augustus 1927, overleden Heerlen 
        29 december 1969, zoon van Johannes Mathias Bertholet en Maria Agnes Somers
                   Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren
    4: Johan Gerard (Hans) van Weersch,volgt 7f. 

LTH.6e. Johan Hubert van Weersch, zoon van 5b, geboren Schin op Geul 17 april 1897, overleden  Heerlen 23 september 1959, lid van de Heilige Familie, trouwde Vaals 21 april 1927 Maria Virginie Reinders, geboren Wurselen 1 oktober 1898, overleden Heerlen 15 februari 1994, dochter van August Reinders en Anna Maria Simons 

Hij was 35 jaar in dienst bij Gebroeders Schmitz IJzerhandel in Heerlen.  Auxiliair lid van het Maria Legioen, bankwerker, 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, volgt 7g. 
     2: August Jozef (Guus), volgt 7h.
     3: Peter Gerard van Weersch, volgt 7i. 

LTH.6f. Pieter Joseph Maria van Weersch, zoon van 5c, geboren Schin op Geul 25 september 1910, overleden Heerlen 16 maart 1983, mijnwerker, hotelier en kastelein, trouwde Schin op Geul 27 april 1946 Maria Margaretha (Gretha) Coumans/Coemans, geboren Schin op Geul 24 mei 1927, overleden Schin op Geul 22 februari 2005, dochter van Johannes Petrus Alphons Coemans en Anna Meijs. 

1928: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Kerkplein 9, Schin op Geul. Sinds 10 november 1930 was hij lid van de Ned Kath. Mijnwerkersbond. Hij werkte sinds 1928 op de Emma (Ea 61020 IIIa) en was 18 jaar.
1940:  Hij zat bij bij de 7e Compagnie, 13e depot Bataljon, gelegerd in Den Haag. Hij bevond zich  “in goeden welstand”.
Gretha was lid van de fanfare St. Cornelius en samen met haar man was zij lid van de schutterij St. Mauritius in Schin op Geul. Twee mannen werden ooit twee keer achter elkaar koning. Piet was er één van. Net geen keizer dus. Zijn zoon Ger was ook lid van St. Mauritius. 
1953: In het Limburgs Dagblad van 30 november 1953 stond: P.J.M. van Weersch uit Schin op Geul, zilveren jubileum als houwer-handlanger op de Emma. 

't Vrije Volk 5 april 1969

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Jan van Weersch, volgt 7j. 
     2: Fons van Weersch, volgt 7k. 
     3: Pierre van Weersch, volgt 7l.
     4: Huub van Weersch, volgt 7m .
     5: Jo van Weersch, volgt 7n. 
     6: Ger van Weersch, volgt 7o. 
     7: Mieke van Weersch trouwde Zef Schlenter
         Zij waren tot en met  maart 2014 eigenaar van appartementenverhuur aan het Kerkplein in Schin op Geul 
        dat ooit van haar opa  en vader was.In 2015 werd het café door hun neef Christiaan, zoon van Huub, 
         overgenomen en voortgeaet onder de naam De kleine Koning.
              Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
     8: Margriet van Weersch trouwde Pierre Boesten
             Uit dit huwelijk werd een kind geboren
     9: Yvonne van Weersch trouwde 1: Jacques Houben, trouwde 2: Paul N.N., 
            Uit het eerste huwelijk werd een kind geboren

LTH.6g. Jozef van Weersch, geboren Schin op Geul 10 november 1911, zoon van 5c, overleden Schin op Geul 7 maart 1993. trouwde Schin op Geul 7 september 1941 Hubertina (Tiny) Moes geboren 28 september 1907, overleden 27 februari 1998, dochter van Jean Henri Moes en Anna Maria Siepers.

Jeuf was meer dan 50 jaar lid van het mannenkoor InterNos in Schin op Geul waarvan hij mede oprichter was. Tiny was onderwijzeres tot haar 65ste.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Annie van Weersch trouwde 1: Hub Voncken, zoon van Augustus Vonken en Maria Steinbusch, trouwde 2: Gerrit 
        van Wissen, zoon van Pierre van Wissen en Maria Odekerken 
             Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren
     2. Jos van Weersch, volgt 7p. 
     3: Peter van Weersch,
     4. Mia van Weersch trouwde Hub Toussaint, geboren Kerkrade 1 januari 1946, overleden Maastricht 2 augustus 
        2009
              Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
     5. Leo van Weersch, volgt 7q. 
     6. Ton van Weersch, volgt 7r. 

LTH.6h. Hubertus Johannes (Sjeng) van Weersch, pensionhouder en mijnwerker, zoon van 5c, geboren Schin op Geul 27 december 1913, overleden Heerlen 19 juli 2002, trouwde Schin op Geul 3 september 1941 Anne Marie Catharina (Marieke) Savelsberg, geboren Schaesberg 1 oktober 1914, overleden Heerlen 7 juni 1973, 58 jaar oud.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Graafstraat 13 in Schin op Geul. Hij werd op 31 maart 1941 lid van de Ned. Kath Mijnwerkersbond, 28 jaar oud. En werd op 1 april 1973 gepensioneerd. Hij was toen 59 jaar. Volgens de administratie van de bond was hij geboren in Valkenburg.
Zij hadden een pension aan de Graafstraat 13 in Schin op Geul tot 1973. 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Johannes Jozef Maria van Weersch, geboren Valkenburg Houthem 31 augustus 1942, overleden Heerlen 7 
         september 1943, 1 jaar oud.
     2. Rosemarie van Weersch, geboren Schin op Geul 30 november 1943, overleden Schin op Geul 12 januari 1995, 
         trouwde Fon Weusten, zoon van Joannes Lambertus Hendrikus Weusten  en Maria Johanna Starmans  .
            Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren
     3. Huub van Weersch, volgt 7s. 
     4.  Paul van Weersch, volgt 7t.
     5.  Joep van Weersch, volgt 7u. 
     6. John van Weersch, volgt 7v.

LTH.7. Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers, zoon van 6, geboren Berg en Terblijt 27 september 1930, overleden Geulhem 1 februari 2013, trouwt Ivonne Elisabeth Josephine Prevoo, dochter van August Louis Prevoo en Antoinette Bemelmans.

Hij was boormeester en was werkzaam voor de BPM in Quatar en Indonesië.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Hubertus Antonius Joannes (Bert), van Weers, volgt 8.
     2: Antoinette Hubertina Louisa (Annette) van Weers was getrouwd met Bernhard Johannes Otto,
             Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
     3: Franciscus Dionysius Gerardus (Frans) van Weers, volgt 8a.

LTH.7a.  Petrus Joannes Hubertus van Weers, zoon van 6, trouwt Annemie Becker

2013:In 2013 kreeg zij een lintje in de Orde van Oranje Nassau.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Rudolph Hubertus (Rudy), trouwde N.Ehlers
     2: Ingrid Huberta (Ingrid), trouwde Danny Wesseling

LTH.7b. Joannes Cornelius Hubertus van Weers, zoon van 6, was getrouwd met Hubertina Servatius Maria (Bertine) Braeken, trouwde 2. Christel Conen. 

Samen leiden zij Ingendael.

Uit het eerste huwelijk werden geboren
     1: Joannes Cornelius Hubertus (Hans) van Weers
     2: Martinus Hubertus Maria (Martijn) van Weers trouwde Lindy Mast
         Hij was lid van september 2005 tot december 2007 en Vice voorzitter Jonge LBM (liefhebbers Blaasmuziek).
         Zelf schreef hij : Ik ben 14 jaar lid van Brassband St. Gerlach waar ik cornet speel. Verder heb ik al vanaf 
         mijn 16e een eigen drive in show en ben ik sinds 2 jaar freelance / zelfproducerend DJ.
         In de weekenden werk ik als weekendreceptionist bij een verzorgingstehuis en in een werkplaats.
         Ik ben lid van de jonge LBM, omdat ik het belangrijk vind dat de jeugd meer bij de muziek wordt 
        betrokken.
         Helaas heeft de blaasmuziek in de loop der jaren een “ouwbollig” karakter gekregen. Mede hierdoor en 
        het verschuiven van interesses bij “de jeugd van tegenwoordig” kampen veel korpsen met het probleem dat 
        ze te weinig nieuwe (jeugd) leden trekken. Ik hoop hier verandering in te kunnen brengen en de jeugd te 
        laten zien hoe leuk zelf muziek maken kan zijn. Want ook blaasmuziek is muziek en helaas weet men vaak 
        niet hoe veelzijdig die kan zijn.
     3: Franciscus Maria Hubertus (Frank) van Weers trouwde Inge Knols
         Ook Frank is lid van Brassband St Gerlach uit Houthem St Gerlach, sinds 1999. Hij is Tambour Maitre van 
        de drumband.

LTH.7c. Michael Jozef (Michel) van Weers, zoon van 6b, psychiater, trouwde Johanna Elisabeth Francisca Hoek, onderwijzeres.

1987: Michel is als psychiater directeur van het Psychiatrisch Centrum St Anna in Venray.
1998: Michel was tussen 1998 en 2005 psychiater, directeur patiëntenzorg van de Pompestichting. Zijn hoofdaccenten van zijn periode waren psychiatrisering en academisering.
1998: Zijn vrouw Han van Weers-Hoek is sinds 1998 bestuurslid van het Mondiaal Platform Venray. Zij heeft zich als actief bestuurslid van de Stichting Divinolandia vooral ingezet voor de mondiale bewustwording in de regio Venray. Ook in de werkgroep Mondiale Vorming heeft zij aan de basis gestaan van een aantal aansprekende projecten, zoals de projecten rond de millenniumdoelen voor de basisscholen in de gemeente Venray. Haar sterke kant is steeds zaken in een breder perspectief te plaatsen en te zoeken naar  een goede manier om inwoners van Venray en zeker de schooljeugd te laten ervaren dat zij 'wereldburger' zijn. Han van Weers-Hoek is eveneens benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau in decvember 2011.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Michaele Jozefina Francisca (Micha) van Weers, klassiek pianiste, trouwde Robbert Bart Muuse, 
         concertzanger/bariton
               Uit ditr huwelijk werden die kinderen geboren
     2: Peter Karel Anna Lambertus van Weers

LTH.7d. Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria (Willem) van Weers, zoon van 6c, trouwde Margriet Petronella Marie Gemma . (Margriet) Last, dochter van  Cornelus Last en Nicolena Beumers. 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Silvain van Weers, 
     2. Fabienne van Weers trouwde Bob Heunen
               Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

LTH.7e. Peter Mathias (Peter) van Weersch, zoon van 6d, geboren Vaals 16 juli 1923, overleden Heerlen 1 januari 1993,  trouwde Meerssen 11 oktober 1954 Maria Theresia (Mia) Heijnens 

1948:  P.M. van Weersch kwam met de SS.Grote Beer als soldaat vanuit Indonesië aan in Amsterdam.De Grote Beer was een hospitaalschip.
In Nederland schilderde hij reclames op vrachtauto’s, o.a. bij de melkfabriek De Mijnstreek in Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren
    1. Marij van Weersch trouwde Louis Vedder, overleden 26 januari 1991, was getrouwd 2: Piet Loven
               Uit het eerste huwelijk werd een kind geboren
    2. Wim van Weersch
    3. Pauline van Weersch trouwde Sjef Heinrichs

LTH.7f. Johan Gerard (Hans) van Weersch, zoon van 6d, trouwde Tiny Habets, dochter van Harry Habets en Gonda Boosten

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Saturnusstraat 5, Treebeek (=Brunssum). Hij werd op 12 dec 1949 lid van de Ned Kath Mijnwerkersbond tot zijn ontslag in 1 januari 1966. Hij werkte op de Emma als JAC.: Jeugdig Administratief Contract. Dat was de stap vóór bovengronds beambte. Toen hij begon was hij 18 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Peter Hubertus van Weersch, volgt 8b.
     2. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, volgt 8c.
     3: Paul van Weersch

LTH.7g. Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, zoon van 6e, geboren Vaals 19 februari 1928, overleden Kerkrade 16 november 2008, trouwde M.R. J. Meijs / Meys 

1931: In juli 1931 kreeg hij toestemming om samen met dhr Vrösch, Roeks drie huizen te bouwen aan de Oude Lindestraat. Het werden nummers 34, 33 en 35.
1932: Hij woonde aan de Oude Lindestraat 35 Heerlen..
1950: J.P.G. van Weersch kwam met de SS Johan van Oldenbarneveld, vertrokken op 27 januari 1950 uit Djakarta, aan in Amsterdam op 22 februari 1950. Hij was niet lang in Indië geweest.
1953: In augustus 1953 slaagde hij voor zijn diploma Engelse Handelscorrespondentie. Hij was werkzaam bij de Staatsmijnen als ADSP beambte B.P. Per 1 februari 1970 werd hij "belast met de leiding van het Bureau Beambtenpersoneel".
1982: Hij was 25 jaar lid van de Unie BLHP en ontving thuis wegens ziekte een herinneringinsigne.

Uit het huwelijk werden geboren
     1. Marjan van Weersch, 
     2: Rudolph Hugo Andre (Rudy) van Weersch, 
     3: Roger Pierre Josephine van Weersch, volgt 8d.

LTH.7h. August Jozef (Guus) van Weersch, zoon van 6e. trouwde Gerda Radermacher, dochter van Leonard Joseph Radermacher en Maria Elisabeth Peulen 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Hans van Weersch trouwde Marga Holvast
     2: Virginie Marie Josephine van Weersch trouwde Roland Oostwegel. Stadsprins van Heerlen in 2008.
               Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren

LTH.7i. Peter Gerard van Weersch, zoon van 6e, geboren Heerlen 18 november 1932, overleden Kerkrade 8 februari 2009, 76 jaar, trouwde Wies Boumans, overleden Heerlen 10 januari 2012, dochter van Hubert Boumans en Helene Tempels

Uit dit huwelijk
    1: Heleen (Hélène) van Weersch trouwde Wim N.N.
              Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
    2: Ron van Weersch trouwde Sas
    3: Petra van Weersch  was getrouwd 
                Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren

LTH.7j. Jan van Weersch, zoon van 6f, geboren 29 augustus 1946, overleden 16 februari 2001, trouwde Annie Dirks, dochter van dochter van Leo Dirks en Netta Heiligers. 

Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Raymond van Weersch, volgt 8e.

LTH.7k. Fons van Weersch, zoon van 6f, geboren 23 september 1947, overleden 30 januari 2010, trouwde 
Netty Leenders 

dagblad de trouw 23 april 1976
Hij had, net als zijn vader, ook een appartementenverhuur in Schin op Geul. Zijn broer Jan had echter het appartementenverhuur van zijn vader overgenomen dat daarna naar hun broer Ger ging en tot maart 2014 door hun zus Mieke en haar man geleid werd..

Uit dit huwelijk werd geboren
    1: Danielle van Weersch trouwde Marcel van Doorn
               Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren

LTH.7l. Pierre van Weersch, zoon van 6f, trouwde Agnes Vromen, dochter van Hub Vromen en Bertha Leunissen

Uit dit huwelijk werd geboren
    1: Roy van Weersch

LTH.7m. Huub van Weersch, zoon van 6f, trouwde Marie-Louise Driessens, dochter van Willem Driessens en Nettie Pieters

Uit dit huwelijk werd geboren
    1: Christiaan van Weersch, volgt 8f.
    2: Ruben van Weersch volgt 8g. 

LTH.7n. Jo van Weersch, zoon van 6f, trouwde Tiny Bosch, dochter van Gerard Bosch en Maria Frints. 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Simone van Weersch.trouwde  Johannes Hubertus (Joris) Lumeij, zoon van Sjef Lumeij en Bebbie Lemmens. 
        Zij speelt dwarfluit in de harmonie St. Gertrudis in Wijlre
     2: Rick van Weersch trouwde Veronique (Vera) Zinken, dochter van NN Zinken en Maria Reuters.

LTH.7o. Ger van Weersch, zoon van 6f, geboren Schin op Geul 24 februari 1955, overleden Maastricht Ziekenhuis 27 mei 2007, trouwde Marianne Vliegen, dochter van Gerard Vliegen en Maria Schmets. 

Hij was bij de Fanfare St. Cornelius in Schin op Geul als slagwerker. Ger was in 2004 40 jaar lid van de Schutterij St. Mauritius van Strucht. In 2006 werd hij derde burgerkampioen. Zijn vader en moeder waren ook lid geweest van St. Mauritius. In 1970 was Ger diskjockey van Club 77 een jongerenclub in Schin op Geul.

Uit dit huwelijk
     1. Anouk van Weersch trouwde Dave N.N.

LTH.7p. Jos van Weersch, zoon van 6g, trouwde Corry Gehlen, geboren Voerendaal 11 juli 1943, overleden Heerlen 
13 februari 2005 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Eric Peter Jozef van Weersch, volgt 8h. 
     2. Alexandra Miriam (Sandra) van Weersch trouwde Hugo Bellefrois 

LTH.7q. Leo Jozef Barbara Maria (Leo) van Weersch, zoon van 6g, trouwde 1.Catharina Maria Wilhelmina (Riny) Mohr, trouwde 2: Regina van Baardwijk 

Leo is 25 jaar dirigent van het mannenkoor Inter Nos, dirigent Dameskoor Vivace Schin op Geul, Mannenkoor Waem Valkenburg en van de Möselsanger, muziekdocent. 

Uit het eerste huwelijk werden geboren
     1: Robert van Weersch, volgt 8i. 
     2: Nicole van Weersch trouwde Jos Passage, zoon van Jos Passage en Angela Möller
               Uit dit huwelijk werd een kind geboren

LTH.7r..Anthonius Henricus Margaretha Maria (Ton) van Weersch, zoon van 6g, trouwde Tonnie Duyckers, geboren Hulsberg 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Wendy van Weersch, trouwde Peter van Mierlo
               Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
    2: Kim van Weersch

LTH.7s. Huub van Weersch, zoon van 6h, trouwde Sophie Weusten

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Maud van Weersch, 
     2: Laura van Weersch trouwde Rob Weerts, zoon van Leo Weerts en Margreet Quadakkers
              Uit dit huwelijk werdn twee kinderen geboren

LTH.7t. Paul van Weersch, zoon van 6h, trouwde Marly van Loo, dochter van Thei van Loo en Liel Lauvenberg 

In 2006 vierde hij zijn robijnen jubileum (40 jaar ) bij het mannenkoor InterNos als eerste tenor. Paul werd in 1979 bestuurslid en vervulde toen de taak van tweede secretaris. In 1980 werd Paul plaatsvervangend voorzitter en werd een jaar later gekozen tot voorzitter. Hij bleef deze functie vervullen tot het jaar 2000. Hij stelde zich toen niet meer herkiesbaar maar bleef wel zitting houden in de muziekcommissie welke functie hij tot op heden nog vervult.
Paul werd in april 2009 Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Valkenburgse tv schreef op hun website: De heer Van Weersch is een persoon die zijn inzet/energie direct levert aan de gemeenschap. Door zijn persoonlijke inzet komen niet alleen nieuwe onderwerpen aan de orde maar krijgen daadwerkelijk gestalte dit in het kader van Dorpsvisie, Natuur en Milieu en de provinciale werkgroep Vereniging voor Kleine Kernen Limburg. Het mannenkoor InterNos van Schin op Geul wordt sedert september 1980 al bijgestaan door de Dhr. Van Weersch. Ook hier vervult Dhr. Van Weersch meerdere taken en neemt hij zijn verantwoordelijkheden op een zeer uitzonderlijke manier.
Hij is sinds 2004 voorzitter van de dorpsraad van Schin op Geul en Oud-Valkenburg.

Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Sanne van Weersch trouwde Gianni Ladu, zoon van Piero Ladu en Linda Smolders

LTH.7u. Joep van Weersch, zoon van 6h, trouwde Marian Wouters, dochter van Huub Wouters en Tinie Smeets 

Uit dit huwelijk werden geboren
    1: Roel van Weersch
    2: Anke van Weersch

LTH.7v. Johannes Hubertus Maria John van Weersch, zoon van 6h, trouwde 1: Hubertina Helena Anna Maria (Tiny) Nelissen, dochter van Herman Nelissen en Anna Vrösch, trouwde 2: Birgitta Johanna Antonie Vrösch, dochter van Jacon Vrösch em Jenny Pranger 

Uit het tweede huwelijk werd geboren
     1: Anna Maria Ronald (Jill) van Weersch trouwde Martijn Dost

LTH.8. Hubertus Antonius Joannes (Bert) van Weers, zoon van 7, trouwde Hinderika (Ria) Harder

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Linda van Weers
     2: Tara van Weers

LTH.8a. Franciscus Dionysius Gerardus (Frans) van Weers, zoon van 7, trouwde Janneke de Wal, 

Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Dennis van Weers

LTH.8b.  Peter Hubertus van Weersch, zoon van 7f, trouwde Elfie Schielen, 

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Dominique van Weersch 
     2. Carlijn van Weersch 

LTH.8c. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, zoon van 7f, trouwde Anja Saskia (Anja) de Bas, dochter van Jan de Bas en Maria Cornelia Gaemers

Uit dit huwelijk werd geboren
     1.Yorin Hubert Johannes van Weersch

LTH.8d. Roger Pierre Josephine van Weersch , zoon van 7g, samen met Lucille Juliet Maria Kissels, dochter van Jo Kissels en Jos Vleugels

Roger is amateur wielrenner

Uit het samenzijn werden geboren
     1. Mats Johannes Joseph van Weersch
     2. Teddie Josephine Maria van Weersch

LTH.8e. Raymond van Weersch, zoon van 7j, trouwde Chantal Renssen

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Nick van Weersch
     2: Manon van Weersch
     3: Edith van Weersch

LTH.8f. Christiaan Gerardus Elisazabeth Maria van Weersch, zoon van 7m, trouwde Joyce Hubertina Petrus Gerekens, dochter van Lodewijk Gerekens en Johanna Heijenrath

2014: In maart 2014 nam hij het horecadeel over van zijn tante. het was Café Schlenter in Schin op Geul. Hij noemde het Eetcafé De Kleine Koning  Het adres is Kerkplein 9, het oude woonhuis van zijn opa Piet.

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Ryan van Weersch
     2.: Chantal van Weersch 

LTH.8g. Ruben Pieter Willem  van Weersch, zoon van 7m, trouwde Nathalie Gerarda Hendrika Raaijmakers, dochter van Jo Raaijmakers en Lilian Deriks. 

Uit dit huwelijk werd geboren
     1. Sanne van Weersch

LTH 8h. Eric Peter Jozef van Weersch, zoon van 7p, trouwde Belkis Coromoto-Rondon 

Eric is in 2011 leraar basisschool Klippeholm in Hoofddorp

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Suzanna Ana Maria van Weersch 
     2. Orin Alexander van Weersch 

LTH.8i. Robert Jozef Theresia (Robert) van Weersch, zoon van 7q, trouwde Tanja Curfs

Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Thijs van Weersch


Terug naar
Startpagina