800 jaar Van Wersch
Losse Takken 1

I: Jacques van Weers trouwde Catharine Herwartz.
Uit dit huwelijk werd onder meer geboren
     1: Joannes Petrus von Weerst. Volgt II

II: Joannes Petrus von Weerst (van Weerts, Pieter van Weersch, Jan Petrus van Weersch), geboren 2 september 1768, overleden 1 juli 1818, trouwde Wijlre 29 januari 1797 Maria Catharina Olischlegers (Olizlegers (Olislagers, Olislaegers Olijslagers), geboren Margraten, 1 april 1765, dochter van Simon Olislagers en Catharine Aussems, overleden Bemelen 3 februari 1806
Uit dit huwelijk werd onder meer (?) geboren
     1: Jacobus van Wers (van Weers Van Weersch, Van Warsch) geboren Margraten,  SS: Helena Kockelmans 
         en Nicolaas Krickij. Volgt III
     2: Anna Maria van Weerts (van Weersch) geboren  11 december 1797, overleden Margraten 15 november 1872. Zij 
         woonde in Rooth, Margraten. Haar overlijden werd door haar broer Simon gedaan omdat Anna ongehuwd was. 
         Simon was in 1872 kuiper van beroep, dus op zijn 73ste werkte hij nog steeds. Anna stond zonder beroep vermeld.
     3: Simon van Weersch Margraten 1 augustus 1799, SS Helena Kockelmans. Volgt IIIa
     4: Maria  Catharina, geboren Margraten 16 augustus 1803 
     5: Catharina van Weersch, geboren Margraten ca 1805, overleden Margraten 26 maart 1863, geen beroep, aangifte
        gedaan door haar neef Pieter van Weersch, oud 30 jaar, dienstknecht in Margraten. Dat is de zoon van Simon x 
        Dobbelsteijn. Waarschijnlijk was zij ongehuwd.

III. Johannes Jacobus van Wers, zoon van II, (van Weers Van Weersch, Van Warsch, Van Weerts) geboren Margraten, 20 maart 1801, overleden Berg en Terblijt 11 december 1871 (70 jaar oud), trouwde Bemelen 16 november 1826 Ida Leesens (Leezens), geboren Bemelen, overleden Cadier en Keer 17 april 1850, 61 jaar oud,  dochter van Nicolaas Leesens en Barbara Caalen
Uit dit huwelijk werd in Bemelen gedoopt
     1: Maria Barbara van Weers (Waersch), gedoopt Bemelen 22 november 1827, S: Barbara Caelen en Simon van Weers
     2: Nicolaas van Weers (van Weersch) , gedoopt /geboren Bemelen 18 juli 1830, Volgt IV 
     3: Joannes Petrus van Wersch, geboren Bemelen 14 februari 1833, overleden 14 februari 1833 

IIIa. Simon van Weersch, zoon van II, geboren Margraten 1 augustus 1799, overleden Margraten 23 januari 1879, dienstknecht, dagloner, wonend in Heer, later Margraten en stierf in Margraten in huis nummer 123, trouwde Berg en Terblijt 2 november 1827 Catharina Dobbelsteijn (Dobbelsteen, Dobbelstein) geboren Berg en Terblijt 15 juni 1788, overleden Margraten 29 oktober 1845, dienstmeid, dochter van Joannes en Maria Stassen. Bij de geboorte van Johannes Petrus was vader Simon “dienstknegt, woonachtig op het Rooth binnen deze gemeente”. (Rooth bij Margraten)
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Maria Elisabeth van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 oktober 1828, overleden Berg en Terblijt 
        12 november 1828 
     2: Anna Maria van Weersch, geboren Berg en Terblijt 30 oktober 1829, overleden Cadier en Keer 23 juni 1902, 
        73 jaar, overleden in haar woning langs den steenweg, wijk Keer, nummr 6, trouwde Margraten 23 juni 1848 
        Johannes Arnoldus Franssen, geboren 26 november 1816, overleden Margraten 24 december 1883, dagloner, 
        landbouwer en schrijnwerker, zoon van Leonard Franssen, landbouwer en Helena Geelen. 
                   Zij kregen twaalf kinderen. Bij de geboorte van de diverse kinderen, heeft de moeder afwisselende 
                   namen: dan heet zij: Maria Anna, Maria Elisabeth of Maria Catharina. Het is wel steeds dezelfde vrouw.
                   Bij het overlijden van Johannes Arnoldus wordt zij Anna Maria genoemd.
     3: Johannes Pieter (ook wel Pieter van Weersch) van Weersch (van Weers), geboren Rooth, Margraten 
        22 februari 1833, Volgt IVa

IV. Nicolaus van Weers (van Weersch), zoon van III, gedoopt /geboren Bemelen 18 juli 1830, S: Godefridus Schevers, Anna Maria van Weers en Nicolas Leesens. Dienstknecht bij zijn huwelijk, dagloner bij de geboorte van zijn zoon Jacobus, geboren Bemelen 18 april 1830, overleden Berg en Terblijt 3 december 1888, trouwt Berg en Terblijt 4 april 1861 Anna Maria Gelders, geboren Schin op Geul 21 september 1830, overleden Berg en Terblijt 24 april 1906, 75 jaar, dochter van Joannes Peter Gelders en Maria Catharina Erren.
In de huwelijksakte staat Nicolaas met achternaam Van Weersch, maar zelf ondertekent hij zijn trouwakte, maar ook de doopaktes van zijn kinderen, met N. van Weers
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Jacobus Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 januari 1862, overleden Berg en Terblijt 
         14 januari 1890, 
     2: Johannes Hubertus Michael, geboren 19 maart 1864, Volgt V
     3: Johannes Hubertus, geboren Berg en Terblijt 27 september 1866, overleden Berg en Terblijt 19 januari 1871.
     4: Pieter Hubertus Simonis van Weers, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, zoon van IV, Volgt Va
     5: Maria Hubertina van Weers (van Weersch in de huwelijksakte), geboren Berg en Terblijt 13 oktober 1870, overleden 
         Berg en Terblijt 3 oktober 1951, trouwde , trouwde Berg en Terblijt 7 april 1904 Willem Hubert Leveau. geboren
         Cadier en Keer 4 juni 1865, overleden Berg en Terblijt 9 januari 1959, zoon van Christiaan Leveau en Maria 
         Elisabeth Meertens. Zij was lid van de Derde orde van St. Franciscus en overleed ook op zijn feestdag. Zij hadden 
         kinderen. 

IVa. Johannes Pieter (ook wel Pieter van Weersch) van Weersch (van Weers), zoon van IIIa, geboren Rooth, Margraten 22 februari 1833, dagloner, landbouwer (bij de geboorte van zijn zoon Hubertus Johannes in 1883 en bij het huwelijk van zijn dochter Anna), ook dienstknecht, overleden Schin op Geul 7 april 1912, 79 jaar oud, trouwde  Bemelen 11 november 1859 (Jo)Anna Margaretha Peerboom, huishoudster, geboren Gulpen 14 maart 1838, overleden Margraten 26 januari 1885, dochter van Egidius Peerboom en Anna Elisabeth Schoenaerts. Johannes Petrus ondertekende zelf alle geboorteakten. Dat hij kon schrijven was toendertijd uitzonderlijk. Toen dochter Anna Margaretha (nr 6) werd geboren, woonde de familie in 't Rooth woonhuis nummer 3.
In het Bevolkingsregister van Heer 1909 staat vermeld dat hij bij zijn dochter Maria Elisabeth die met Gillis in de Braek getrouwd was. Op 22 april 1910 verhuisde hij naar Schin op Geul waarhij bijna twee jaar later overleed.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 19 september 1860, overleden  Eijsden 16 december 1899, 
         dienstmeid, trouwde Eijsden 16 november 1883 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, zoon van Gillis 
         Reintjens en Elisabeth Jacobs 
         Twee jaar na haar dood trouwde Lodewijk met haar jongere zus Anna Margaretha, nummer 7
         Lodewijk kreeg vrijstelling van de Nationale Militie omdat hij de eenige wettige zoon was. Hij was bij zijn 
         huwelijk mandenmaker van beroep en Maria dienstmeisje  Maria tekende de huwelijksakte met 
         C van Weerhs, terwijl haar vader met Van Weersch tekende. Lodewijk tekende met L Reintjens.
              Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren
     2: Maria Elisabetha geboren Margraten 2 december 1862, overleden Gulpen 18 maart 1944, 81 jaar, trouwde 
        28 april 1894 Egidius Hubertus In de Braek, geboren Margraten 15 november 1866, overleden Gronsveld 
        22 maart 1938, 61 jaar, zoon van Egidius In de Braek en  Maria Barbara Geelen.
        In de huwelijksakte staat dat zij sinds 6 maanden in  Margraten woonde en daarvoor in Roermond
                Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren
     3: Maria Hubertina van Weersch, geboren Margraten 17 januari 1865, overleden St. Geertruid 19 januari 1930, trouwde 
        Margraten 7 september 1888 Willem Joseph (Josef) Nelissen, geboren ca 1867, overleden Sint Geertruid 
        14 maart 1934, 67 jaar, zoon van Petrus Nelissen en Maria Catharina Dobbelsteijn.  Hij was dienstknecht in 
        Margraten en 21 jaar. 
        Zij was bij het huwelijk 23 jaar. In de huwelijksakte staat dat zij in Maastricht woonde, maar thans 
        in Margraten. Waarschijnlijk werd zij als ongehuwd moeder naar een klooster oid gestuurd.
              Voor het huwelijk werd geboren
               a: Joseph Hubertus van Wersch, geboren Rooth, Margraten 8 september 1886. Bij de aangifte werd de vader als 
                  onbekend opgevoerd. Vreemd genoeg werd de moeder Maria Elisabeth genoemd, ipv Maria Hubertina. Zij 
                  was 21 jaar. De aangifte werd door haar vader Johannes Petrus gedaan. In de huwelijksakte 
                  (7 september 1888) staat:
                  voorts verklaarden de comparaten Bruidegom en Bruid te erkennen een kind van het mannelijk 
                  geslacht, geboren te Margraten den achtsten september 1886, hetwelk in de geboorteregisters aldaar is 
                  ingeschreven met de voornamen Joseph Hubertus blijkens extract van geboorte hierbij voorgelegd.
     4: Maria Hubertina van Weersch, geboren Margraten 2 november 1867, overleden St. Geertruid 7 november 1952, 
         trouwde St. Geertuid 14 oktober 1897 Joannes Hubertus Pitti, geboren St. Geertruid 8 november 1871. Bij zijn 
         huwelijk was hij landbouwer, zoon van Pieter Pitti en Maria Elisabeth Martinsen (?)
         Het klopt inderdaad dat het echtpaar twee dochters kreeg die zij allebei Maria Hubertina noemden.
     5: Peter Mathias van Weersch, zoon van IVa, geboren Margraten 26 maart 1871, volgt Vb
     6: Joannes Hubertus van Weersch, geboren Margraten 17 oktober 1873. Volgt Vc
     7: Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 12 juli 1876, overleden ziekenhuis Maastricht 23 juli 1950, 
        trouwde Joannes Hubertus Kempener, al overleden voor 1950.
                  Zij kregen een zoon 
     8: Anna Margaretha van Weersch, geboren Margraten 25 juni 1879, doop 29 juni 1879. Op haar grafsteen staat dat 
         zij op 29 juni 1878 geboren werd. Moet dus 1879 zijn. Overleden Eijsden 26 januari 1963, trouwde Eijsden 
         8 maart 1901 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, overleden 30 augustus 1947, 
         mandenmaker, zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs. Zij is dan 21 jaar en hij 42.
         Lodewijk Reintjens was eerder getrouwd geweest met haar oudste zus Maria Catharina van Weersch. 
         Zij overleed Eijsden 16 december 1899. Twee jaar later trouwde Lodewijk met Anna Margaretha. Voor 
         dit huwelijk kregen zij dispensatie, volgens Burgerlijk Wetboek artikel 88 lid 1, van Koningin Wilhelmina 
         via de secretaris-generaaldepartement van Justitie.
               Uit het huwelijk werd o.a (?) geboren
               a. Anna Reintjens, geboren 7 maart 1907, overleden 6 december 1989
     9: Hubertus Johannes van Weersch, geboren Rooth, Margraten 19 januari 1883, overleden Meerssen (B) 
        12 december 1957, geen echtgenote genoemd 

V. Joannes Hubertus Michael, van Weersch (Michiel), zoon van IV.  Hij ondertekende de overlijdenakte van zijn vader met M. van Weersch. Op de overlijdenakte van zijn broer Jacob stond Michiel vermeld als Michael van Weers, maar weer ondertekende hij met J.M. van Weersch.) geboren Berg en Terblijt 19 maart 1864, overleden Maastricht Ziekenhuis 15 maart 1953, dagloner, dienstknecht. In het overlijdensbericht in de krant staat hij als Michiel van Weers en 89 jaar oud. Op zijn bidprentje staat hij ook met de achternaam van Weers. Hij was Lid van de H. Familie, Lid van de aarts-broederschap van het Heilig Hart. Trouwt Berg en Terblijt 14 april 1898 Anna Catharina Knoopen (Knopen), geboren Geulle 8 oktober 1872, overleden Berg en Terblijt 25 oktober 1939, 67 jaar, dochter van Hubertus Theodorus en Anna Huntjens. Opvallend bij de geboorte van dochter Maria Ida Louisa is dat de ambtenaar als moeder Antoinette Cnobben noteerde.
In 1898 was Michiel: dagloner. In 1899/1901: werkman/dagloner. In 1905: dienstknecht enin 1907: landbouwer.

In 1898 trouwde Michael met Anna Knopen die al een zoon had. Dat was Alexander Knopen die in Geulle op 23 juli 1891 geboren was. Anna Knopen was toen 19 jaar oud bij zijn geboorte en dienstmeid en 25 bij haar huwelijk. Dus Alexander was 6 jaar oud. In de huwelijkakte van Michael en Anna Knopen werd Alexander erkend als zijn kind. 

1898: Michiel: dagloner, Zij wonen in Berg, gemeente Berg en Terblijt. 
1899/1901: Hij was werkman/dagloner en woonden in Berg, gemeente Berg en Terblijt. Hij tekende de geboortenakte van zoon en dochter met M van Weers, zonder puntjes.
1905: geboorte Maria, vader is dienstknecht, Moeder is volgens de geboorteakte Antoinette Cnobben
1907: geboorte Maria: vader is landbouwer Op de naam index in de aktes schreef de ambtenaar van Wersch, terwijl in de akte van Weers staat. Moeder is Catharina Knobben
1909: geboorte akte Joseph, vader is dienstknecht, Moeder Anna Catharina Knoppen
1912: geboorte Joannes,  vader is landbouwer, moeder Catharina Knoppen De ambt schreef in de geboorteakte Van Weers, dus de van met een hoofdletter
1932: (huwelijk dochter ): vader is los arbeider
Pa tekende steeds alles aktes met M van Weers

Uit dit huwelijk werden in Berg en Terblijt geboren
     1: Joannes Theodorus Hubertus van Weers, geboren 14 januari 1899, volgt VI
     2: Maria Anna Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 29 november 1901, overleden Ziekenhuis Brunssum 
         2 oktober 1965, 64 jaar oud, 
         trouwde 1:  Berg en Terblijt 6 oktober 1932 Hubert Louis Jennekens, geboren Valkenburg 29 augustus 1901, 
         electricien,, overleden Valkenburg 21 februari 1933. Bij zijn overlijden stond in de krant dat hij overleden is 
         na een slepende ziekte. Hij was oud-rechtsback van de voetclub Valkenburg. Onder de voetballers was hij 
         een graag geziene speler. zoon van Alexander Hubert Mathijs Jennekens  (schrijnwerker bij geboorte van zijn zoon 
         en hotelhouder in Valkenburg bij overlijden van zijn zoon) en  Maria Hubertina Pluijmen. 
         trouwde 2: Frans Mikolic, overleden na langdurige ziekte Brunssum 19 september 1981. 
         1901:  Op haar  geboorteakte wordt haar vader Van Weers genoemd, dus de Van met een hoofdletter. 
         ca 1920: Bevolkingsregiser Maastricht. Zij was begin 20tiger jaren dienstmeid in Maastricht bij Abenflüg 
         en woonde Bergerstraat 14/Scharnerweg 38. Zij vertrok uit Maastricht naar Berg en Terblijt > Ambtstraat, 
         Op 1 januari 1921. Zij werd van Weersch genoemd op dit register.
         1953: in de overl adv van haar vader wordt zij niet met naam genoemd. Wel haar man: Er staat Frans 
         Mikolic-van Weers, dan Louise van Weers (ongehuwde zus nummer 3) en dan Jos. Jennekens-van Weers (zus 
          nummer 4) en kinderen. Allen wonend in Brunssum
         1965: haar overlijden: Weduwnaar Mikolic woont Rumpenerstraat 37 G, Brunssum. Zij hadden een taxibedrijf. 
         1981: overlijden Frans. Hij trouwde na de dood van Maria van Weers (1965) met Veronika Amalia Kolar 
         Frans verzorgde 45 jaar lang het ziekenvervoer. Hij woonde Rumpenerstraat 69, Brunssum
     3: Maria Ida Louisa, geboren 22 april 1905,
     4: Maria Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 15 maart 1907, mede getuige was Willem Leveau, 42 jaar, 
         landbouwer in Berg en Terblijt, (die was getrouwd met de zus van haar vader), overleden Brunssum 5 juni 1979 
         trouwde Berg en Terblijt 6 oktober 1938 Ludovicus Hubertus Jozef Jennekens geboren 15 januari 1907, overleden 
         Brunssum 4 oktober 1985, zoon van Renier Hubert Louis Jennekens (Schrijnwerker) en Anna Maria Hubertina 
         Deckers
         In de Limburger Koerier van 26 september 1938 staat een ondertrouw advertentie: H. van Weers 
         (Schansweg 11 Berg en Terblijt) zal trouwen met J. Jennekens (Oranjelaan 8, Valkenburg). 
         Toekomstig adres: Hotel l’Orteye, Brunssum. Huwelijksvoltrekking in de kerk te Berg en Terblijt 
          op 12 oktober 1938.
                    zij kregen Catharina Kitty: 1939-1946, Rietje en Janny Jennekens
     5: Joseph Wilhelmus van Weers, geboren 25 september 1909, Volgt VIa 
     6: Maria Hubertina, geboren 15 maart 1911, wrsch overleden voor 1953
     7: Joannes Petrus, geboren 3 december 1912, Volgt VIb
     8: Anna Maria van Weers, geboren 1 augustus 1917, plots overleden Maastricht 13 december 1990, trouwde 
         Jan Jozef Hubertus Roijen (Royen), overleden april 1970.
         Zij woonden Heukelstraat 18 in Amby.

Va.Pieter Hubertus Simonis van Weers, zoon van IV, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, (bij zijn huwelijk was hij marechausee in Venlo en kreeg hij toestemming voor zijn huwelijk van de majoor commandant van de tweede divisie 3 september 189222 december 1894Koninklijke Marechaussee, overleden Roermond 1 december 1902, 34 jaar oud, brigadier-titulair, trouwde Echt 2 september 1895 Maria Godefrieda Wolfs, geboren Echt ca 1869, overleden Melick en Herkenbosch 23 november 1938, 69 jaar oud. Zij overleed als weduwe, dus nooit meer opnieuw getrouwd na 1902, dochter van Joannes Hubertus Wolfs (zadelmaker) en Maria Catharina Scheeren.
Bij de geboorte van zijn dochter Maria (1896) was hij marechaussee, bij Anna in oktober 1902 was hij brigadier van de marechaussee. Hij kwam op 23 april 1892 in dienst en ging 1 december 1902 uit dienst van de Marechaussee want toen overleed hij, slechts 34 jaar oud en 10 jaar als marechaussee gewerkt. Hij  overleed omdat hij bij het redden van iemand uit het water, zelf verdronk.

1904

Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Maria Hubertina Catharina van Weers, geboren Horst 8 juli 1896, overleden Brunssum 24 maart 1970, trouwde 
         Den Haag 6 oktober 1926 Wieger van Dam, geboren ca 1894, hij was 32 toen hij trouwde en mijningenieur, geboren 
         in Kortezwaag, gemeente Opsterland, maar hij woonde in Terwinselen, gemeente Schaesberg in Limburg, zoon van 
         Hepke van Dam en Rigtje Veenland, overleden Inteneringskamp Muntok (op Banka) 51 jaar oud, 13 augustus 1945.
         Zijn vrouw was ziek en verbleef in Palembang. 
        In het Bevolkingsregister  van Den Haag staat dat zij eerst RK was en later werd dat doorgekrast (begin 1930). 
        Zij kwam in maart 1919 ( zij was 23 jaar) als kinderjuffrouw bij Weber in de C.Speelmanstraat 45, vanuit 
        Brunssum naar Den Haag en vertrok 1926 vanuit Den Haag naar Schaesberg waar zij haar man ontmoette. 
        Vier jaar later was zij weer in Den Haag om te trouwen. Leuk feit is dat zij als Limburgse Van Weers bij de 
         Haagse tak van Van Weers kwam.
     2. Margaretha Walburga Godefrieda van Weers, geboren Horst 5 oktober 1897, ongehuwd overleden Brunssum 
         21 februari 1972 
         Als 20 jarige ging zij op 4 december 1917 vanuit Brunssum naar Den Haag. Daar was zij dienstbode bij 
         Roosmalen. Vijf maanden later ging zij terug naar Brunssum om weer vijf maanden later (september 1918) 
         terug naar Den Haag te gaan als dienstbode bij Van de Brandhof. In juli 1919 vertrok zij weer voor Brunssum. 
         Op de kaart van het Bevolkingsregister Den Haag staat dat zij naar Rumpen ging, Staatsmijn Hendrik. A
         Augustus 1920 vertrok zij weer voor Den Haag waar zij nu (zij was 22 jaar) kinderjuffrouw was bij De Bruyne. 
         Zes maanden later terug naar Brunssum. Blijkbaar kon zij geen werk vinden want zij vertrok naar Nijmegen. 
         Ook dat lukte niet echt want in december 1922 ging zij weer naar Den Haag, naar dezelfde familie waar zij al
         eerder kinderjuffrouw was. De familie De Bruyne woonde inmiddels aan de Regentesselaan 74. Daar bleef zij 
         twee jaar om in januari 1925 naar Amsterdam te vertrekken. (zij was nu 26 jaar). In november 1925 vertrok 
         zij weer vanuit Amsterdam naar Brunssum. Zij was huishoudster aan de Amstel 226 
 

Het Vaderland 5 oktober 1922
 Het Vaderland 5 oktober 1922

         Ook zij zal wellicht een ontmoeting met de Haagse Tak van Van Weers gehad hebben.
     3. Hubertina Christina Simonete (Bertha) van Weers geboren Gennep 27 juni 1899, overleden Brunssum 8 maart 1987 
         trouwde Brunssum 23 november 1928 1: Albert Michael van Zandvoort, geboren Groesbeek 8 mei 1902, 
         overleden Heerlen 2 april 1932, 29 jaar oud, trouwde 2: Alfons Peeters
     4. Pieter Hubertus Johannes Jozef van Weers, geboren Gennep 11 september 1900, volgt VIh 
     5. Anna Maria Augusta, geboren Roermond 7 oktober 1902, overleden Brunssum 30 mei 1987, trouwde Giel Derrez, 
         geboren Gulpen 17 maart 1903, overleden Brunssum 22 december 1986, 

Vb: Peter Mathias van Weersch, zoon van IVa, geboren Margraten 26 maart 1871, straatbelegger (=stratenmaker, ten tijde van het huwelijk van zijn dochters Anna en Josephina was hij tuinier), overleden Vaals 7 februari 1935, trouwde 11 oktober 1894 Maria Hubertina Vaassen (Vaashen, Faassen), geboren Vaals 24 maart 1871, overleden Vaals 24 december 1934,
Bij zijn overlijden was hij tuinman
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Pieter Hubert, geboren Schin op Geul 7 maart 1896, volgt VIc
     2. Johan Hubert, geboren Schin op Geul 17 april 1897, volgt VId
     3. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Schin op Geul, 2 februari 1899, ongehuwd overleden Vaals
        4 december 1922
     4. Anna Hubertina, geboren Valkenburg 15 februari 1901, trouwde Antoon Ludwig Renardy, trouwde Vaals 
        23 april 1925, geboren Wittem ca 1859, landbouwer, wonend in Gemmenich, zoon van Jan Joseph Renardy en 
        Maria Isabella Vliex.
     5. Josephina Maria van Weersch, geboren Vaals 16 november 1902, overleden Vaals 23 maart 1983, trouwde 
        Vaals 23 april 1925 (op dezelfde dag als haar zus Anna) Jan Willem Hubert Pelzer, geboren Vaals 14 februari 1894,
        mijnwerker,  overleden Vaals 21 juli 1988, zoon van Jan Willem Hubert Pelzer en Maria Elisabeth Baggen.
     6. Philomena Hubertina, geboren Vaals 21 november 1905, overleden 1 augustus 1937. Tweeling met nr 7.
     7. Christina Hubertina van Weersch,  geboren Vaals 22 oktober 1905, overleden Vaals 9 augustus 1991, 
         trouwde Vaals 25 juni 1939 Jean Hubert Mommer, geboren Gemmenich (B) 22 november 1910, overleden Vaals 
         12 juni 1980, zoon van Jean Lambert Mommer en Maria Aussems, 
         Bij huwelijk was hij smid in Vaals. 
Vc. Joannes Hubertus (Sjang= Jan), van Weersch, zoon van IVa, geboren Margraten 17 oktober 1873, overleden Schin op Geul 24 mei 1948, trouwde Schin op Geul 20 juni 1907 Rosa (Josephina Rosalie) Paffen , geboren Schimmert 29 april 1880, overleden Schin op Geul 1 december 1947, dochter van Willem Joseph Paffen en Maria Hubertina Lahaije. 
Zij hadden een pension aan het Kerkplein in Schin op Geul. Dat werd overgenomen en verplaatst door hun zoon Piet (nummer 3). Van Piet ging het naar diens zoon Jan, getrouwd met Dirks. Daarna ging het over naar de broer van Jan > Ger. Momenteel (2010) is het in bezit van hun zus Mieke die met Zef Schlenter trouwde.
In 1947 vierden Jan en Rosa hun 40 jarige trouwfeest. Zij woonden Rijksweg A16, Schin op Geul.
Adres in 1948: Kom, nummer A 17, Schin op Geul
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Maria Hubertina van Weersch (Tiny) geboren 9 september 1908, overleden Heerlen ziekenhuis 11 juli 1994, trouwde 
         Henricus Antonius Frijns (Harrie) Frijns geboren 7 oktober 1907, overleden Schin op Geul 27 september 1983 
              Uit dit huwelijk werden Jan en Maria Frijns geboren
     2. Maria Elisabeth (Lies) Van Weersch, geboren Schin op Geul 1 oktober 1909, overleden Heerlens ziekenhuis 
         1 september 1953, trouwde Jan Leonard Francis (Lei) Ackermans, geboren ca 1904, overleden Hulsberg 
         10 maart 1993, 89 jaar oud. Na de dood van zijn 1e vrouw trouwde hij voor de tweede maal. Nu met  Bertha 
         Beaumont, die ook voor hem overleed.
                Uit het eerste  huwelijk werden Phila, Jo, Tiny, Rosemarie, Paul en Marcel Ackermans geboren
     3. Pieter Joseph Maria van Weersch, geboren Schin op Geul 25 september 1910, Volgt VIe
     4. Jozef, geboren 10 november 1911, Volgt VIf
     5. Maria Josephina Christina Van Weersch, geboren ca eind 1912, overleden Schin op Geul 23 maart 1914, 
         15 maanden 
     6. Sjeng (Jan) van Weersch, geboren 27 december 1913,Volgt VIg
     7. Jozefina Maria (Mia) van Weersch, trouwde Valkenburg-Houthem Aloys Cornelis (Ally) Vliegen geboren Sawah 
         Loentoe (Ind) 18 september 1916, overleden Broekhem 22 september 1996
                Uit dit huwelijk werden José, Gertrude, Harry, Ally, Marlies en Sonja Vliegen geboren
                José en Marlies hebben het hotel Mimosa in Valkenburg.

VI.Joannes Theodorus Hubertus (Hubert) van Weers, zoon van V, geboren Berg en Terblijt 14 januari 1899, overleden Berg en Terblijt 13 november 1986, trouwt 18 oktober 1928 Hubertina Joanna Maria (Toetie) eijn, geboren Houthem 28 mei 1906, overleden Geulhem 9 juli 1982, dochter van Hendrik Julianus Bergsteijn en Maria Sophia Virginie van Lijf.
Bij zijn huwelijk in 1928 was hij chauffeur. Zijn schoonouders hadden een restaurant Klein Zwitserland in Geulhem waarbij zij een souvenirswinkel bij bouwden. Dit werd later door Hub overgenomen. Het restaurant verdween en de winkel bleef tot begin 1970 bestaan. Na de oorlog was hij tien maanden burgemeester van Geulhem.
In de telefoongids van Valkenburg van 1950 is Hub de enige Van Weers (maar ook Van Wersch of Van Weersch) die daar genoemd staat. Hij staat er in als J.Th. H van Weers, chef vervoer de Valk. Het gezin woonde Geulem 179 in Berg en Terblijt. Zijn telefoonnummer was K 4406 -2590. Zestien jaar later, stond in het blad Land van Valkenburg van 7 jan 1966 dat Hubert van Weers zijn 40jarig dienstjubileum bij Touringcarbedrijf De Valk vierde. In het Limburgs Dagblad van 24 januari 1966 staat dat hij een gouden medaille van Oranje Nassau  kreeg, niet alleen voor zijn veertig jarig jubileum, maar ook voor zijn vele activiteiten die hij voor de Gemeente Berg en Terblijt ontplooid heeft.
Klik op zijn naam voor een uitgebreid krantenartikel.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Maria Theresia Virginie van Weers, geboren Berg en Terblijt, trouwt Joseph  Hubertus Vleugels, geboren 
        Margraten 16 november 1928, overleden Margraten 15 juli 1993
             zij kregen Toeti, Bert, Peter en Marjon Vleugels.
     2: Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers,Volgt VII
     3: Maria Hubertina Johannes van Weers, trouwt 1964 Paulus Petrus Cornelis Smeets
             zij kregen Erny, Marjon en Paul Smeets, 
     4: Bertha Louise Josepha van Weers, geboren Berg en Terblijt 31 januari 1937, overleden Berg en Terblijt 29 juli 1937
     5: Hubertina Anna Catharina (Niki) van Weers, geboren Berg en Terblijt  trouwt Joseph Gerardus Gerlachus (Jef) 
        Pluijmen geboren Houthem 28 januari 1934, overleden Maastricht 2 september 1966
             zij kregen Fons Pluijmen
     6: Petrus Joannes Hubertus van Weers, Volgt VIIa.
     7: Joannes Cornelius Hubertus van Weers, Volgt VIIb

VIa.Joseph Wilhelmus van Weers, (Sjo van Weers), zoon van V, geboren 25 september 1909, Het echtpaar had een sigarenzaakoverleden Nunhem 16 december 1982,  trouwde 1: Amstenrade 6 september 1937 Maria Gerarda Johanna van Uden, geboren Amstenrade 3 februari 1924, overleden Hoensbroek 19 oktober 1973, dochter van Marinus van Uden en Berdina van der Linde, trouwde 2: Nelly van der Pot
In 1950 stonden zij in het telefoonboek vermeld met een levensmiddelenbedrijf met telefoonnummer K. 4448 - 697
Limburgsch Dagblad februari 1946juli 1952
Zij woonden altijd op de Amsewnraderwegweg in Hoensbroek, alleen het nummer varieerde (84 /86 /  90). Dat kan ook aan de omnummering liggen.
Uit het eerste huwelijk werden geboren
     1: B.A.T. (Dineke) van Weers trouwde Hoensbroek 
         M.J. Heikamp
             Zij kregen Marie-Cecile en Jurgen Heikamp
     2: A.M.G.L. van Weers trouwde N.N. Hyszeler 
     3: E.M.H.(Marijke) van Weers, trouwde J.C. Assendelft, overleden 4 september 1999
                 Zij kregen Claire, Marieke en Michiel Assendelft

VIb.Johannes Petrus (Pierre) van Weers, zoon van V, geboren Berg en Terblijt 3 december 1912, overleden Elsoo 5 Limburgsch Dagblad januari 1940februari 1969, eigenaar taxibedrijf, trouwde Anna Maria Hubertina Debets, geboren Wijlre 3 maart 1914,  overleden Urmond 20 oktober 2012, dochter van Jan Hubert Joseph Debets en Maria Agnes Bergmans.
Pierre stond in januari 1940 als taxichauffeur op een klant te wachten toen hij door iemand uit Maastricht tegen zijn been werd aangereden. Na verloop van tijd werd er koudvuur in geconstateerd en moest zijn onderbeen afgezet worden. Hij woonde Schansweg 11, Berg en Terblijt. Toen bekend werd dat hij zijn rechteronderbeen gebroken/ gescheurd had, kreeg hij f. 10,- van de UItegverijmij Neerlandia. Diezelfde week brak iemand anders ook zijn rechteronderbeen en die ontving f. 20,- van deze maatschappij.....
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Michael Jozef (Michel), Volgt VIIc
     2: Jozef Maria (Jef), 
     3: Hubertus Augustinus (Huub) van Weers, trouwde Josefina Hendrica (Jose) Penders, 
     4: Hubertina Mathilda (Mieke) van Weers, schoonheidsspecialiste, trouwde 
        Pierre Henri Gerard (Pierre) Stakenborg, architect, 
             Uit dit huwelijk werd Amanda Stakenborg geboren
 
 
 
 
 

VIc. Pieter Hubert van Weersch, zoon van Vb, geboren Schin op Geul 7 maart 1896, de krant van 1972overleden Heerlen 
6 januari 1980, schilder, trouwde Vaals 24 augustus 1922 Elisabeth de Lamboij geboren Vaals 29 december 1898, overleden Heerlen 10 januari 1984
1929: Het gezin woonde aan de Roemer Visscherstraat 3, Heerlen.
In 1935 gaf hij het overlijden van zijn vader aan. Hij was schilder en woonde in Heerlen.
In 1947 woonde hij ook al op dit adres, Molenberg-Heerlen
In 1962 was hij 40 jaar als schilder in dienst bij Goedmakers Schildersbedrijf in Heerlen. In de krant van 1 juni 1962 stond een artikeltje over hem vanwege zijn robijnen jubileum. Vanaf zijn 14e zat hij als in het schildersvak. Begonnen in Aken als rijtuigschilder, daarna vertrokken naar Simpelveld en vervolgens naar Heerlen.
1972: Het gezin woonde nog steeds Roemer Visscherstraat 3 in Molenberg-Heerlen, zoals de dankadvertentie voor hun 50 jarig huwelijk laat zien.
1980: Pieter was overleden. Zij woonden inmiddels Kerkraderweg 27 in Heerlen. Pieter werd 83 jaar. Zijn vrouw overleed in 1984.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Peter Mathias, geboren Vaals 16 juli 1923, Volgt VIIca
     2. Pauline Hubertina Maria (Pauly /Paula van Weersch), geboren Vaals 18 januari 1925, overleden 7 maart 2006, 
         trouwde 1: 1956  en gescheiden van Gerardus Leonardus Joseph (Leo) Bremen, zoon van Lambert Bremen en 
         Anna Maria Sophia Horsch. Samen met Hein Mengelers, geboren Duitsland 28 februari 1915.overleden Brunssum 11 november 1999.
         Hij werd op jonge leeftijd mijnwerker in Brunssum omdat zijn ouders en het gezin daar naar toe verhuisde. Met zijn 51ste kon hij als mijnwerker met pensioen. 
         In 1973 stierf zijn eerste vrouw Mia Geurts. Later ging hij samenwonen met Paula van Weersch. Hij overleed 84 jaar oud aan silicose
        Pauly en Leo gingen in Schaesberg wonen waar zij ook nog in 1966 een “friture en ijsbedrijf” bedrijf hadden 
        in de Streeperstraat 19. 
    3: Anna Maria Theresia trouwde Wim Bertholet, geboren ca 1927, overleden Heerlen 29 december 1969, zoon van 
        Johannes Mathias Bertholet en Maria Agnes Somers
                   Kinderen Jan, Peter Paula, 
     4: Johan Gerard (Hans) van Weersch,Volgt VIIcb

VId.  Johan Hubert van Weersch, zoon van Vb, geboren Schin op Geul 17 april 1897, overleden  Heerlen 23 september 1959, lid van de Heilige Familie, Hij was 35 jaar in dienst bij Gebroeders Schmitz IJzerhandel in Heerlen.  Auxiliair lid van het
Maria Legioen, bankwerker, trouwde Vaals 21 april 1927 Maria Virginie Reinders, geboren Wurseler 1 oktober 1898, overleden Heerlen 15 februari 1994
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, volgt VIId
     2: August Jozef (Guus), volgt VIIe
     3: Peter Gerard van Weersch, volgt VIIee

VIe.Pieter Joseph Maria van Weersch, zoon van Vc, geboren Schin op Geul 25 september 1910, overleden Heerlen 16 maart 1983, mijnwerker, hotelier en kastelein, trouwde Schin op Geul 27 april 1946 Maria Margaretha (Gretha) Coumans/Coemans, geboren Schin op Geul 24 mei 1927, overleden Schin op Geul 22 februari 2005, dochter van Johannes Petrus Alphons Coemans en Anna Meijs. 

Piet van Weersch was lid van de Schutterij St. Mauritius in Strucht. Hij was 1 van de 2 die ooit twee keer achter elkaar koning werd. Net geen keizer dus. Zijn zon Ger werd  ook lid van St. Mauritius (info van hun website).
Limb dagblad 24 mei 1940:  Onder de krantenkop: Waar zijn onze soldaten, wordt P.J.M. van Weersch genoemd, geboren Schin op Geul. Hij was gelegerd bij de 7e Compagnie, 13e depot Bataljon, gelegerd in Den Haag. Hij bevond zich  “in goeden welstand”.

Gretha was lid van de fanfare St. Cornelius en samen met haar man was zij lid van de schutterij St. Mauritius in Schin op Geul. Twee mannen werden ooit twee keer achter elkaar koning. Piet was er één van. Net geen keizer dus. Zijn zoon Ger was ook lid van St. Mauritius. 
Op 24 mei 1940 stond onder de krantenkop: Waar zijn onze soldaten, P. J. M. van Weersch genoemd, geboren Schin op Geul. Hij was gelegerd bij de 7e Compagnie, 13e depot Bataljon, gelegerd in Den Haag. Hij bevond zich  “in goeden welstand”.
In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Kerkplein 9, Schin op Geul. Hij was sinds 10 november 1930 lid van de Ned Kath. Mijnwerkersbond. Hij werkte op de Emma (Ea 61020 IIIa).  Hij werkte sinds 1928 op de mijn. Hij was 18 jaar.
In het Limburgs Dagblad van 30 november 1953 stond: P.J.M. van Weersch uit Schin op Geul, zilveren jubileum als houwer-handlanger op de Emma. 

't Vrije Volk 5 april 1969

Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Jan, Volgt VIIf
     2: Fons, Volgt VIIg
     3: Pierre, Volgt VIIh
     4: Huub, Volgt VIIi 
     5: Jo (H.P.J.), Volgt VIIj 
     6: Ger Volgt VIIja
     7: Mieke trouwde Zef Schlenter
         Zij zijn  momenteel eigenaar van appartementenverhuur aan het Kerkplein in Schin op Geul dat ooit van haar 
         opa  en vader was.
              Uit dit huwelijk werd Anne geboren
     8: Margriet trouwde Pierre Boesten
     9: Yvonne

VIf.Jozef, geboren Schin op Geul 10 november 1911, zoon van Vc, overleden Schin op Geul 7 maart 1993. trouwde Schin op Geul 7 september 1941 Hubertina (Tiny) Moes geboren 28 september 1907, overleden 27 februari 1998, dochter van Mies Siepers
Sjeuf was meer dan 50 jaar lid van het mannenkoor InterNos in Schin op Geul waarvan hij mede oprichter was.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Annie, trouwde 1: Hub Voncken, trouwde 2: Gerrit van Wissen
             Uit het eerste huwelijk werden Jolanda en Ronny Voncken geboren
     2. Jos, Volgt VIIk 
     3: Peter Gertrudis Jozeph Maria Theresia,
     4. Mia van Weersch, trouwde Hub Toussaint, geboren Kerkrade 1 januari 1946, overleden Maastricht 2 augustus 2009
              Uit dit huwelijk werden Björn (hij trouwde Frossinia) en Cindy (zij trouwde Robert) geboren.
     5. Leo, Volgt VIIl
     6. Ton, Volgt VIIm

VIg. Sjeng (Hubertus Johannes) van Weersch, pensionhouder en mijnwerker, zoon van Vc, geboren Schin op Geul 27 december 1913, overleden Heerlen 19 juli 2002, trouwde Schin op Geul 3 september 1941 (Anne Marie ) Marieke Savelsberg, geboren Schaesberg 1 oktober 1914, overleden Heerlen 7 juni 1973, 58 jaar oud.
In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Graafstraat 13 in Schin op Geul. Hij werd op 31 maart 1941 lid van de Ned. Kath Mijnwerkersbond, 28 jaar oud. En werd op 1 april 1973 gepensioneerd. Hij was toen 59 jaar. Volgens de administratie van de bond was hij geboren in Valkenburg.
Bij het overlijden van zijn zoon Johannes in 1943 zei vader 29 te zijn en machinist wonend in Valkenburg Houthem. 
Zij hadden een pension aan de Graafstraat 13 in Schin op Geul tot 1973. Het huis werd door hun zoon John gekocht.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Johannes Jozef Maria van Weersch, geboren Valkenburg Houthem 1942, overleden Heerlen 7 september 1943, 
         1 jaar oud.
     2. Janny
     3. Rosemarie van Weersch, geboren Schin op Geul 30 november 1943, overleden Schin op Geul 12 januari 1995, 
         trouwde Fon Weusten.
            Uit dit huwelijk werden Erik, Esther en Marcia Weusten geboren
     4. Huub, Volgt VIIn
     5.  Paul, Volgt VIIo
     6.  Joep van Weersch, Volgt VIIp
     7. John van Weersch trouwde Birgit Vrosch

VIh. Pieter Hubertus Johannes Jozef`van Weers, geboren Gennep (in de kazerne van de marechaussee waar zijn vader werkte) 11 september 1900, zoon van Va, plots overleden Welten/Heerlen 3 mei 1983, trouwde 1934 Anna Catharina Hundscheid geboren Heerlen 6 april 1908, overleden Maastricht 20 augustus 1991
Hij kwam als reiziger in september 1934 vanuit Brunssum naar Heerlen. Hij werkte bij de Staatsmijnen, bij Centraal Beheer, als bureaubeambte afd. Comptabiliteit en ging op 1 oktober 1965 als 65jarige met pensioen. Hij had 28 dienstjaren erop zitten. 
Uit dit huwelijk:
    1: Helena Maria Josephina van Weers
    2: Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria van Weers volgt VIIq

VII. Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers, zoon van VI, geboren Berg en Terblijt 27 september 1930, 
overleden Geulhem 1 februari 2013, trouwt Ivonne Elisabeth Josephine Prevoo, dochter van August Louis Prevoo en Antoinette Bemelmans.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Hubertus Antonius Joannes (Bert), van Weers, Volgt VIII
     2: Antoinette Hubertina Louisa (Annette) van Weers, was getrouwd met Bernhard Johannes Otto,
             Uit dit huwelijk werden Marloes Otto en Charlotte Otto geboren
     3: Franciscus Dionysius Gerardus (Frans) van Weers, Volgt VIIIa

VIIa. Petrus Joannes Hubertus van Weers, zoon van VI, trouwt Annemie Becker
In 2013 kreeg zij een lintje in de Orde van Oranje Nassau.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Rudolph Hubertus (Rudy), trouwde N.Ehlers
     2: Ingrid Huberta (Ingrid), trouwde Danny Wesseling

VIIb. Joannes Cornelius Hubertus van Weers, zoon van VI, trouwt en gescheiden Hubertina Servatius Maria (Bertine) Braeken, trouwde 2. Christel Conen. Samen leiden zij Ingendael.
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Joannes Cornelius Hubertus (Hans) van Weers
     2: Martinus Hubertus Maria (Martijn) van Weers trouwde Lindy Mast
         Hij was lid van september 2005 tot december 2007 en Vice voorzitter Jonge LBM (liefhebbers Blaasmuziek).
         Zelf schreef hij : Ik ben 14 jaar lid van Brassband St. Gerlach waar ik cornet speel. Verder heb ik al vanaf mijn 16e een eigen 
         drive in show en ben ik sinds 2 jaar freelance / zelfproducerend DJ.
         In de weekenden werk ik als weekendreceptionist bij een verzorgingstehuis en in een werkplaats.
         Ik ben lid van de jonge LBM, omdat ik het belangrijk vind dat de jeugd meer bij de muziek wordt betrokken.
         Helaas heeft de blaasmuziek in de loop der jaren een “ouwbollig” karakter gekregen. Mede hierdoor en het 
         verschuiven van interesses bij “de jeugd van tegenwoordig” kampen veel korpsen met het probleem dat ze te 
         weinig nieuwe (jeugd) leden trekken. Ik hoop hier verandering in te kunnen brengen en de jeugd te laten 
         zien hoe leuk zelf muziek maken kan zijn. Want ook blaasmuziek is muziek en helaas weet men vaak niet hoe 
         veelzijdig die kan zijn.
     3: Franciscus Maria Hubertus (Frank) van Weers trouwde Inge Knols
         Ook Frank is lid van Brassband St Gerlach uit Houthem St Gerlach, sinds 1999. Hij is Tambour Maitre van de drumband.

VIIc. Michael Jozef (Michel), zoon van VIb, psychiater, trouwde Johanna Elisabeth Fransisca Hoek, onderwijzeres.
Hij was tussen 1998 en 2005 als psychiater, directeur patiëntenzorg van de Pompestichting. Hoofdaccenten van
zijn periode waren psychiatrisering en academisering.
Han van Weers-Hoek is sinds 1998 bestuurslid van het Mondiaal Platform Venray. Zij heeft zich als actief bestuurslid van de Stichting Divinolandia vooral ingezet voor de mondiale bewustwording in de regio Venray. Ook in de werkgroep Mondiale Vorming heeft zij aan de basis gestaan van een aantal aansprekende projecten, zoals de projecten rond de millenniumdoelen voor de basisscholen in de gemeente Venray. Haar sterke kant is steeds zaken in een breder perspectief te plaatsen en te zoeken naar  een goede manier om inwoners van Venray en zeker de schooljeugd te laten ervaren dat zij 'wereldburger' zijn. Han van Weers-Hoek is eveneens benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau in decvember 2011.. 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Michaele Jozefina Francisca (Micha) van Weers, klassiek pianiste, trouwde Robbert Bart Muuse, 
         concertzanger/bariton
     2: Peter Karel Anna Lambertus van Weers, 

VIIca. Peter Mathias, zoon van VIc, geboren Vaals 16 juli 1923, overleden Heerlen 1 januari 1993,  trouwde Meerssen 11 oktober 1954 Maria Theresia (Mia) Heijnens 
Limburgsch Dagblad 12 maart 1948: P.M. van Weersch kwam met de Grote Beer als soldaat vanuit Indonesie aan in maart 1948 in Amsterdam.De Grote Beer was een hospitaalschip.
In Nederland schilderde hij reclames op vrachtauto’s, o.a. bij de melkfabriek De Mijnstreek in Heerlen.
Uit dit huwelijk werden geboren
    1. Marij van Weersch trouwde Louis Vedder, overleden 26 januari 1991, trouwde 2. en gescheiden: Piet Loven
               Uit het eerste huwelijk werd Patty Vedder geboren
    2. Wim van Weersch
    3. Pauline van Weersch trouwde Sjef Heinrichs

VIIcb. Johan Gerard (Hans) van Weersch, zoon van VIc, trouwde Tiny Habets, dochter van Harry Habets en Gonda Boosten
In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Saturnusstraat 5, Treebeek (=Brunssum). Hij werd op 12 dec 1949 lid van de Ned Kath Mijnwerkersbond tot zijn ontslag in 1 januari 1966. Hij werkte op de Emma als JAC. Toen hij begon was hij 18 jaar.
Uit dit huwelijk
     1. Peter Hubertus, zoon van VIIcb, Volgt VIIIb
     2. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos),zoon van VIIcb, Volgt VIIIc
     3: Paul

VIId. Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, zoon van VId, geboren Vaals 19 februari 1928, overleden Kerkrade
16 november 2008, trouwde M.R. J. Meijs / Meys 
In augustus 1953 slaagde hij voor zijn diploma Engelse Handelscorrespondentie. Hij was werkzaam bij de Staatsmijnen als ADSP beambte B.P. Per 1 februari 1970 werd hij "belast met de leiding van het Bureau Beambtenpersoneel".
J.P.G. van Weersch kwam met de Johan van Oldenbarneveld, vertrokken op 27 januari 1950 uit Djakarta, aan in Amsterdam op 22 februari 1950. 
Uit het huwelijk werden geboren
     1. Marjan van Weersch, 
     2: Rudolph Hugo Andre (Rudy) van Weersch, 
     3: Roger Pierre Josephine van Weersch, volgt VIIId

VIIe. August Jozef (Guus) van Weersch, zoon van VId, trouwde G.G.M. (Gerda) Radermacher, dochter van Leonard Joseph Radermacher en Maria Elisabeth Peulen 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Hans van Weersch trouwde Marga Holvast
     2: Virginie Marie Josephine van Weersch trouwde Roland Oostwegel. Stadsprins van Heerlen in 2008.
               Uit dit huwelijk werden Ivo en Veerle Oostwegel geboren

VIIee. Peter Gerard van Weersch, zoon van VId, geboren Heerlen 18 november 1932, overleden Kerkrade 8 februari 2009, 76 jaar, trouwde M.L.(Wies)  Boumans, overleden Heerlen 10 januari 2012
Uit dit huwelijk
    1: Heleen (Hélène) trouwde Wim N.N.
              Uit dit huwelijk werden Anne en Wim geboren
    2: Ron trouwde Sas
    3: Petra trouwde 
                Uit het huwelijk werden Vera en Janna geboren

VIIf.  Jan, zoon van VIe, geboren 29 augustus 1946, overleden 16 februari 2001, trouwde Annie Dirks, dochter van dochter van Leo Dirks en Netta Heiligers. 
Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Raymond van Weersch, zoon van VIId, volgt VIIIe

VIIg. Fons van Weersch, zoon van VIe, geboren 23 september 1947, overleden 30 januari 2010, trouwde 
Netty Leenders 

dagblad de trouw 23 april 1976
Hij had, net als zijn vader, ook een appartementenverhuur in Schin op Geul. Zijn broer Jan had echter het appartementenverhuur van zijn vader overgenomen dat daarna naar hun broer Ger ging en momenteel (2010) van hun zus Mieke is.
Uit dit huwelijk werd geboren
    1: Danielle van Weersch

VIIh. Pierre van Weersch, zoon van VIe, trouwde Agnes Vromen
Uit dit huwelijk werd geboren
    1: Roy van Weersch

VIIi. Huub van Weersch, zoon van VIe, trouwde Marie-Louise Driessens
Uit dit huwelijk werd geboren
    1: Christiaan, 
    2: Ruben,

VIIj. Jo, zoon van VIe, trouwde Tiny Bosch
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Simone. Zij speelt dwarfluit in de harmonie St. Gertrudis in Wijlre
     2: Rick

VIIja. Ger van Weersch, zoon van VIe, geboren Schin op Geul 24 februari 1955, overleden Maastricht Ziekenhuis 27 mei 2007, trouwde Marianne Vliegen. 
Hij was bij de Fanfare St. Cornelius in Schin op Geul als slagwerker. Ger was in 2004 40 jaar lid van de Schutterij St. Mauritius van Strucht. In 2006 werd hij derde burgerkampioen. Zijn vader en moeder waren ook lid geweest van St. Mauritius. In 1970 was Ger diskjockey van Club 77 een jongerclub in Schin op Geul.
Uit dit huwelijk
     1. Anouk trouwde Dave

VIIk. Jos van Weersch, zoon van VIf, trouwde Corry Gehlen, geboren Voerendaal 11 juli 1943, overleden Heerlen 
13 februari 2005 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Eric Peter Jozef van Weersch, volgt VIIIf 
     2. Alexandra Miriam (Sandra) van Weersch trouwde Hugo Bellefrois 

VIIl.Leo Jozef Barbara Maria (Leo) van Weersch, zoon van VIf, trouwde Catharina Maria Wilhelmina (Riny) Mohr 
Leo is 25 jaar dirigent van Inter Nos
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Robert Jozef Theresia (Robert) van Weersch,zoon va VIIl,volgt VIIIg trouwde Tanja Curfs
     2: Nicole Petrus Maria (Nicole) van Weersch trouwde Jos Passage
               Zij kregen Laurelie Angela Catharina Passage

VIIm. Anthonius Henricus Margaretha Maria (Ton) van Weersch, zoon van VIf , trouwde Tonnie Duyckers, geboren Hulsberg 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Wendy, trouwde Peter van Mierlo
               Zij kregen Nikki en Joy van Mierlo
     2: Kim

VIIn. Huub van Weersch, zoon van VIg, trouwde Sophie Weusten
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: M.A.M.C.(Maud) van Weersch, 
     2: Laura

VIIo. P.P.J.M. (Paul) van Weersch, zoon van VIg, trouwde Marly van Loo, dochter van Thei van Loo en Liel Lauvenberg 
In 2006 vierde hij zijn robijnen jubileum (40 jaar ) bij het mannenkoor InterNos als eerste tenor. Paul werd in 1979 bestuurslid en vervulde toen de taak van tweede secretaris. In 1980 werd Paul plaatsvervangend voorzitter en werd een jaar later gekozen tot voorzitter. Hij bleef deze functie vervullen tot het jaar 2000. Hij stelde zich toen niet meer herkiesbaar maar bleef wel zitting houden in de muziekcommissie welke functie hij tot op heden nog vervult.
Paul werd in april 2009 Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Valkenburgse tv schreef op hun website: De heer Van Weersch is een persoon die zijn inzet/energie direct levert aan de gemeenschap. Door zijn persoonlijke inzet komen niet alleen nieuwe onderwerpen aan de orde maar krijgen daadwerkelijk gestalte dit in het kader van Dorpsvisie, Natuur en Milieu en de provinciale werkgroep Vereniging voor Kleine Kernen Limburg. Het mannenkoor InterNos van Schin op Geul wordt sedert september 1980 al bijgestaan door de Dhr. Van Weersch. Ook hier vervult Dhr. Van Weersch meerdere taken en neemt hij zijn verantwoordelijkheden op een zeer uitzonderlijke manier.
Hij is sinds 2004 voorzitter van de dorpsraad van Schin op Geul en Oud-Valkenburg.
Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Sanne

VIIp. Joep van Weersch, zoon van VIg, trouwde Marian Wouters, dochter van Huub Wouters en Tinie Smeets 
Uit dit huwelijk werden geboren
    1: Roel
    2: Anke

VIIq. Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria van Weers, zoon van VIh, trouwde Margriet Petronella Marie Gemma . (Margriet) Last, dochter van  Cornelus Last en Nicolena Beumers. 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Silvain C.A.M. van Weers, 
     2. Fabienne van Weers trouwde F.N.P.M. Heunen
               Zij kregen Brechje en Maartje Heunen

VIII. Hubertus Antonius Joannes (Bert) van Weers, zoon van VII, geboren Prabumulih, Sumatra Indonesie,  trouwde Coevorden Hinderika (Ria) Harder, geboren Erica 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Linda 
     2: Tara 

VIIIa. Franciscus Dionysius Gerardus (Frans) van Weers, zoon van VII, geboren Bandung, trouwde Janneke de Wal, geboren Bakkum 
Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Dennis

VIIIb. Peter Hubertus van Weersch, zoon van VIIcb, trouwde Elfie Schielen, 
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Dominique 
     2. Carlijn, 

VIIIc. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, zoon van VIIcb, trouwde Anja Saskia (Anja) de Bas, dochter van Jan de Bas en Maria Cornelia N.N.
Uit dit huwelijk werd
     1.Yorin Hubert Johannes 

VIIId. Roger Pierre Josephine, zoon vanm VIId, samen met Lucille Juliet Maria Kissels, dochter van Jo Kissels en Jos Vleugels
Roger is amateur wielrenner
Uit het samenzijn werden geboren
     1. Mats Johannes Joseph van Weersch, 
     2. Teddie Josephine Maria van Weersch

VIIIe. Raymond van Weersch, zoon van VIIf, trouwde Chantal Renssen
Uit dit huwelijk werden geboren
     1: Nick
     2: Manon
     3: Edith

VIIIf. Eric Peter Jozef van Weersch, zoon van VIIk,  trouwde Belkis Coromoto-Rondon geboren Ciudad Bolivar, 
Eric is in 2011 leraar basisschool Klippeholm in Hoofddorp
Uit dit huwelijk werden geboren
     1. Suzanna Ana Maria van Weersch 
     2. Orin Alexander van Weersch 

VIIIg.Robert Jozef Theresia (Robert) van Weersch, zoon va VIIl, trouwde Tanja Curfs
Uit dit huwelijk werd geboren
     1: Thijs van Weersch
 
 


Terug naar
Startpagina